Participanten

Stichting Christelijke Media Projecten 3xM

Postbus 2510, 3800 GB  Amersfoort
Zielhorsterweg 77, 3813 ZX  Amersfoort
tel: 033 2864103
e-mail: info@3xm.nl
www.3xm.nl

Deputaten voor Zending van de Christelijke Gereformeerde Kerken

Postbus 334, 3900 AH Veenendaal 
Ghandistraat 2, 3902 KD Veenendaal  
tel: 0318 582360
e-mail: zending@cgk.nl
www.cgk.nl

Deputaten voor Evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken

Postbus 334, 3900 AH Veenendaal 
Ghandistraat 2, 3902 KD Veenendaal  
tel: 0318 541598
e-mail: evangelisatie@cgk.nl
www.cgk.nl

Doopsgezinde Zending

Secretariaat Doopsgezinde Zending
p/a Dongewijk 16, 3831 LA Leusden
e-mail: info@doopsgezindezending.nl
www.doopsgezindezending.nl

Geloof & Samenleving, Remonstrantse instelling voor diakonaat, zending en ontwikkelingssamenwerking

Nieuwegracht 27a, 3512 LC Utrecht
tel: 030 2316970
fax: 030 2311055
e-mail: info@remonstranten.org
www.remonstranten.nl

Gereformeerde Zendingsbond

Postbus 28, 3970 AA Driebergen 
Faunalaan 249, 3972 PP Driebergen 
tel: 0343 512444
e-mail: info@gzb.nl
www.gzb.nl

IZB – Vereniging voor Zending in Nederland

Breestraat 59 – 61, 3811 BH Amersfoort 
tel: 033 4611949 
e-mail: info@izb.nl
www.izb.nl

Kerk in Actie – Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Postbus 456, 3500 AL Utrecht
Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht 
tel: 030 8801456
e-mail: info@kerkinactie.nl
www.kerkinactie.nl

Nederlands Luthers Genootschap voor in- en uitwendige zending

Kruisstraat 21b, 7205 BE Zutphen 
www.luthersgenootschap.nl

OMF – Overseas Missionary Fellowship

Zielhorsterweg 57, 3813 ZX Amersfoort
tel: 033 2037031
e-mail: nl.info@omfmail.com
www.omf.nl

Operatie Mobilisatie

Van ’t Hoffstraat 34, 3863 AX Nijkerk
tel: 088 2229900
e-mail: info.nl@om.org
www.operatiemobilisatie.nl

Oud-Katholieke Missie ‘St Paulus’

p/a Koningin Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort 
tel: 071 5893879
e-mail: secretaris@stpaulus.okkn.nl 
stpaulus.okkn.nl

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten Zending

Hoofdstraat 51, 3971 KB Driebergen-Rijsenburg
tel: 085 4881470
e-mail: secretaris@vpe-zending.nl
www.vpe-zending.nl

Verre Naasten

Postbus 499, 8000 AL Zwolle 
Dr. Spanjaardweg 4A, 8025 BT Zwolle 
tel: 038 4270410
e-mail: info@verrenaasten.nl 
www.verrenaasten.nl

Vrije Evangelische Gemeenten (Bond van), Stichting voor Zending en Diakonaat

Edeseweg 147, 6721 JV Bennekom
e-mail: info@bondveg.nl
www.bondveg.nl

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland

Postbus 150, 3970 AD Driebergen 
Hoofdstraat 55, 3971 KB Driebergen 
tel: 0343 517444
e-mail: info@wycliffe.nl
https://www.wycliffe.nl

Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente (ZZg)

Zusterplein 20, 3703 CB  Zeist
tel: 030 6927180
e-mail: info@zzg.nl 
www.zzg.nl