Evenementen op Dominicuskerk Utrecht

Inspiratiedag “Love the Stranger”

De Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland weer een Inspiratiedag voor iedereen die vluchtelingen en migranten een warm hart toedraagt. Rond het … >>