COVID-19 resources uit de internationale kerk en zending

Materialen van internationale oecumenische, evangelische en missieorganisaties

De afgelopen weken is er een schat aan materialen voor gebed en reflectie gepubliceerd en verzameld door internationale oecumenische, evangelische en/of missieorganisaties. Graag delen een indruk en de links naar de sites van (op alfabetische volgorde) de Council for World Mission (CWM), de Lausannebeweging, de Wereldraad van Kerken (WCC) en de World Evangelical Alliance (WEA).

Council for World Mission

De algemeen secretaris van CWM, Colin Cowwan schrijft:

“Covid-19 has exposed the undeniable interconnectedness of peoples all across the world; and it has revealed how foolish we have been to allow racism, patriarchy, nationalism and other forms of ideologies of supremacy and prejudice to stand in the way of our relationship with one another.  Now in this hour of coronavirus pandemic, we realise how much we need each other and, indeed, how enriching it is to serve and humbling to be served.”

Op de site van CWM zijn verhalen van hoop te vinden uit de lidkerken. Om deze verhalen te lezen, klik hier.

 

Lausannebeweging

De Lausannebeweging heeft op haar website de gebeden en materialen verzameld vanuit haar achterban.

Ze schrijven:

“If ever there was a time for prayers and supplications, this is such a time. Let us join together in united prayer as we pray for:

Governments and local authorities who bear large responsibilities in confronting this challenge

WHO and all health professionals who are working to safeguard public health

Industry leaders and workers in global workplaces that are taking precautions and making decisions to confront this challenge

Pastors, church leaders, and leaders of the community who provide care and guidance for those they lead

As a global family, this is a time to let the light of Christ shine his healing rays throughout the world. May the Lord, our Chief Shepherd and our Refuge, grant mercy and grace upon the nations of the world in this time of trouble and distress.”

 

Meer artikelen vanuit de achterban zijn hier te vinden. 

 

De Wereldraad van Kerken

Op de homepage van de WCC (of hier) kunt u doorklikken naar al het materiaal – advies, aanbevelingen, gebeden, video’s, theologische reflectie – dat door de Wereldraad en haar lidkerken is opgesteld en ontworpen om kerken wereldwijd te ondersteunen.

Een gebed van de General Secretary:

God of life,

you have promised to be with us every day,

also in difficult days, like in times like these.

Give us clarity in our minds,

strength in our work and discernment,

rest as we sleep,

peace in our minds.

Be with those who need help

more than we do ourselves

help us to see what we can offer

from your love.

 

Een webinar over het werk van de kerk ten tijde van het Coronavirus kan hier bekeken worden.

 

World Evangelical Alliance

THE CHURCH RESPONDING TO COVID-19 WITH FAITH, HOPE AND LOVE

“In this world you will have trouble.

But take heart! I have overcome the world.”

– John 16:33

 

Op de site van de WEA zijn resources te vinden voor verschillende groepen zoals religieuze leiders, families, leiders in het zakenleven, nationale allianties en mensen in de gezondheidszorg te vinden. Klik hier om het materiaal te bekijken.