Publicatie: Called to Transformation. Ecumenical Diakonia

De Wereldraad van Kerken en Act Alliance publiceerden samen het document Called to Transformation. Ecumenical DiakoniaHet is de weerslag van een reflectieproces op ervaringen van diaconale praktijk in de oecumenische beweging. Het verslag kijkt naar de langdurige ervaringen van diaconale praktijk en bezinning binnen de oecumenische beweging, met name door de WCC en de LWF en overweegt de specifieke bijdrage van professionele diaconale instanties in hun rol als leden van de ACT Alliantie. Tegelijkertijd reageert het op relevante sociale en politieke kwesties in de wereld van vandaag die een uitdaging vormen voor kerken en verwante organisaties in hun diaconale actie. Daarnaast biedt het theologisch inzicht dat de trinitaire en ecclesiologische grondslagen van diakonia onderstreept en dat kerken en verwante organisaties kan oriënteren in hun diaconale praktijken. Ten slotte stelt het concrete stappen voor die genomen kunnen worden om de diaconale capaciteit van de kerken te versterken in samenwerking met hun oecumenische partners. 

Hieronder volgt een deel uit de inleiding op het document in vertaling. Het hele document kunt u hier lezen en downloaden. 

“Het document conceptualiseert oecumenische diakonia vanuit twee perspectieven. Het eerste houdt verband met een theologisch begrip van diakonia als een dimensie die integraal deel uitmaakt van de aard en de zending van de kerk. Dit perspectief toont dat diakonia een sleuteluitdrukking is van de sterke band tussen wat de kerken zijn en doen. Reflectie op oecumenische diakonia vereist begrip van beide dimensies: kerken én hun gezamenlijke actie als een wereldwijde gemeenschap van christenen en instellingen. Het tweede perspectief is praktisch, het beschrijft hoe kerken betrokken zijn bij diaconale actie over confessionele en geografische grenzen.

De presentatie in dit document richt zich op de oecumenische beweging en haar rol in het bevorderen en het coördineren van diaconaal werk. De Wereldraad van Kerken (WCC) heeft een centrale rol gespeeld vanaf zijn oprichting in 1948. Sindsdien heeft de WCC zich beziggehouden met een groot aantal programma’s en projecten met een duidelijk diaconaal profiel, zelfs zonder altijd de term diakonia te gebruiken. Als onderdeel van deze diaconale praxis heeft de WCC haar lidkerken gestimuleerd tot oecumenische diakonia en om hun diaconale capaciteiten te versterken. In partnerschap met de LWF heeft de WCC bijgedragen tot de oprichting van ACT Alliance met als doel een gecoördineerd platform voor oecumenische diakonia op te richten, waarin de gezamenlijke visie van de oecumenische beweging met haar lidkerken en verwante organisaties om mensen in nood bij te staan en te werken aan een betere wereld. 

Diakonia beoogt te reageren op contextuele uitdagingen wanneer men zich beweegt in veranderende landschappen. Dit document bevat een analyse van de sociale en politieke omgeving waarin oecumenische diakonia betrokken is. Het verwijst naar fundamentele tendensen in de wereld van vandaag die een uitdaging vormen voor diaconaal handelen, en tegelijkertijd mogelijkheden bieden voor vernieuwende praktijken. Het wordt stilgestaan bij het veranderende oecumenische landschap dat van invloed is op oecumenische diakonia.”