Mythes, waarheden en kansen voor missie in Europa

Jim Memory, de regionale directeur voor Europa van de Lausannebeweging, schreef een blog met bovenstaande titel voor de site van de beweging. Op basis van zijn Europe 2021 rapport focust hij op drie mythen over Christendom in Europa en kijkt dan vervolgens naar de realiteiten in het continent en de uitdagingen die er liggen.

De eerste mythe die Memory bespreekt is dat Europa christelijk is Hij laat vervolgens de cijfers van de European Values Study (EVS) met betrekking tot religie zien: in grote delen van het continent noemen steeds minder mensen zichzelf christen.

Ten tweede kijkt hij naar de andere kant van medaille en bespreekt de mythe dat Europa atheïstisch zou zijn. Er zijn echter volgens de EVS ook maar weinig mensen die zichzelf als atheïst identificeren. Een grote groep beschouwt zichzelf niet als religieus, maar ook zeker niet als atheïstisch. Daarnaast is de historische, culturele impact van het Christendom in alle landen evident.

De derde mythe is dat Europa post-christelijk zou zijn. Ook deze mythe komt niet overeen met de realiteit: overal op het continent is de kerk actief, wordt geëvangeliseerd en worden nieuwe kerken gesticht. Daarnaast zijn er door migratie miljoenen christenen bij gekomen op het continent.

Na het onderzoeken van de geleefde realiteit, kijkt Memory in de rest van zijn bijdrage naar de kansen die Diaspora kerken Europa bieden. Hij ziet daar echter wel hobbels op de weg:

“Door de geschiedenis is de communicatie van het evangelie altijd gepaard gegaan met vertaling in plaatselijke talen. Lamin Sanneh argumenteerde overtuigend in zijn boek Translating the Message, dat het evangelie in elke situatie haar stem moet vinden in de betreffende cultuur. Dat was waar toen het evangelie van Europa in de majority world aankwam en het is net zo waar vandaag de dag nu de stroom omgekeerd is. Maar dit is niet alleen een uitdaging voor diaspora kerken. Europese kerkleiders zijn niet bereid geweest of wisten niet hoe ze diaspora christenen konden bijstaan in het bereiken van de plaatselijke bevolking.”

De hele tekst, in het Engels, is hier te lezen.