Verzoening: de plaats tussen de stoelen

Wat is verzoening eigenlijk en wat is nodig voor verzoening? Op de website van de World Evangelical Alliance (WEA) publiceerde de Duitse missioloog Johannes Reimer een boeiend artikel over verzoening: “Reconciliation – the Place Between the Chairs”. Reimer schrijft dat hij van zijn leermeester David Bosch leerde dat vredestichters allereerst “vrienden van God” zijn. Hieronder volgen de eerste alinea’s in vertaling. Het hele artikel kunt u hier lezen.

Mijn gewaardeerde doctoraal begeleider David J. Bosch (1929-1992) was in alle opzichten de belangrijkste zendingstheoloog van de 20e eeuw. Zijn magnum opus, “Transforming Mission”, is vertaald in vele talen van de wereld (1) en heeft, meer dan bijna elk ander boek, het zendingsdenken in de wereldwijde kerk beïnvloed. Of het nu gaat om evangelischen, oecumenici, katholieken of orthodoxen – ze verwijzen allemaal naar Bosch en weten zich hem vakkundig toe te eigenen.

Zelf weigerde hij een richting te kiezen. Ik herinner me dat ik hem op een dag vroeg waar hij zichzelf het liefst zou plaatsen, bij de oecumenici of bij de evangelischen. Glimlachend antwoordde mijn leraar: “Bij geen van hen. Ik zit liever tussen de stoelen. Dat is de enige manier waarop ik ze met elkaar kan verzoenen. Maar pas op, niemand wil tussen de stoelen zitten, maar als iemand het doet, dan krijg je meestal alleen maar kritiek. Maar als niemand het doet, dan is er geen eenheid.”

David Bosch stierf bij een auto-ongeluk in 1992 op weg naar de begrafenis van een zwarte vriend. Hij bloedde dood in een township, naast zijn preek over verzoening tussen blanken en zwarten. Omdat de noodoproep uit een zwarte nederzetting kwam, kwamen politie en ambulance pas uren later ter plaatse. De mensen ter plaatse probeerden hem wel uit de auto te bevrijden, maar helaas zonder succes. Toen de politie eindelijk arriveerde, was de wereldberoemde professor dood. De minachting van een persoon tussen stoelen kon niet duidelijker worden uitgedrukt.

(1) David J. Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission (Maryknoll, NY: Orbis, 1991).

Afbeelding: Images George Rex.