‘Het leven in al zijn volheid’: reacties op het evangelie van welvaart

In zendingscontexten kom je regelmatig vertegenwoordigers van het zogenaamde ‘welvaartsevangelie’ tegen, een interpretatie van het christelijk geloof die de nadruk legt op materiele en financiële welvaart. Binnen kerk en zending wordt hier verschillend op gereageerd, afhankelijk van kerkelijke achtergrond en theologische overtuiging. Sommigen zien het welvaartsevangelie als een ernstige verstoring van de Bijbelse boodschap van vergeving en verzoening. Anderen wijzen erop dat het evangelie van persoonlijk welzijn en geluk goed past bij culturen waar men over het algemeen holistischer denkt dan in het westen. Het evangelie gaat uiteindelijk toch over het leven in al zijn volheid (Joh. 10:10)?

Hieronder volgen twee verschillende visies op het welvaartsevangelie ­– beide vanuit evangelicale hoek. In 2015 publiceerde de Gospel Coalition een interview met de Zambiaanse predikant Conrad Mbewe. In dit interview wijst Mbewe op de schadelijke effecten van de belofte van fysieke vormen van heil en zegen voor de gelovigen. Volgens Mbewe komt de essentie van het christelijk geloof door deze manier van prediken in gevaar. Hij zegt hier onder andere het volgende over: 

“Het is alsof je kinderen voor de maaltijd snoepjes geeft; je bederft hun eetlust voor wat echt voedzaam is. De Bijbel gaat in de eerste plaats over verlossing van zonde en heiliging naar het beeld van Christus. We zouden bewondering moeten hebben voor diegenen onder ons wier godsvrucht straalt als de krachtige middagzon, maar we zijn dat zicht snel aan het verliezen. In plaats daarvan bewonderen christenen de weinige individuen met grote huizen en opzichtige auto’s en kleding, zelfs als deze individuen in zonde leven.”

Het gehele interview met Mbewe, ‘Prosperity Teaching Has Replaced True Gospel in Africa’, vindt u hier.

Een ander geluid klinkt in een recente bijdrage van Joshua Robert Barron, PhD-student aan de Africa International University in Nairobi, Kenia. Ook hij ziet in dat het welvaartsevangelie bepaalde risico’s in zich draagt. Maar dit geldt evengoed voor andere vertolkingen van het goede nieuws. In zijn artikel wijst hij op de mogelijkheid om het welvaartsevangelie te zien als een creatieve contextualisatie van het christelijk verhaal binnen het Afrikaanse wereldbeeld. Hier volgt een citaat:

“Het Welvaartsevangelie gedijt in ons holistische Afrikaanse wereldbeeld, dat ‘gedefinieerd kan worden als een harmonieuze interactie tussen de fysieke en spirituele wereld…tussen de zichtbare en onzichtbare werelden.’ Het Welvaartsevangelie erkent de wisselwerking tussen het spirituele en het materiële en vermijdt daarmee dualistische ketterijen (bijv. gnosticisme, manicheïsme, de valse dichotomie tussen het sacrale en het seculiere) en corrigeert ook de excessen van het Europese Verlichtingsdenken.”

Het artikel van Barron, dat gepubliceerd werd in de Evangelical Review of Theology van afgelopen november, leest u hier.

Beeld: doop in Bénin (Wiki commons)