Inspiratiebijeenkomst GZB, HGJB en IZBOp donderdag 6 juni spreekt theoloog en voormalig EO-presentator Andries Knevel tijdens een inspirerend avondprogramma van GZB, HGJB en IZB over het onderwerp ‘geloofsvoorbeelden’. De bijeenkomst vindt plaats na de Algemene Ledenvergaderingen van elk van de drie organisaties. Aanmelden kan via info@izb.nl. Het avondprogramma begint om 19:45 uur en wordt gehouden in Vergader- en Congrescentrum De Schakel in Nijkerk.

“Het gaat in onze tijd – voor een groot deel – om betrouwbaarheid van de boodschapper”, zegt Andries Knevel. Vragen die aan de orde komen, zijn: Wat is het belang van geloofsvoorbeelden voor geloofsoverdracht? In hoeverre ben je zelf een geloofsvoorbeeld? Durven we het zelf te zijn, willen we dat eigenlijk wel en, zo ja, hoe doe je dit dan? Wat gebeurt er als geloofsvoorbeelden ‘vallen’? Na de lezing is er tijd om met Andries hierover van gedachten te wisselen.

Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden op: https://www.izb.nl/page/265/103/inspiratiebijeenkomst-gzb-hgjb-en-izb