Archief van Nieuws

Oproep voor vrede

In de aanloop naar de Algemene Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe in 2022 nodigen Duitse theologen en oecumenische organisaties kerken wereldwijd uit … >>

Zendingserfgoedkalender 2022

De Zendingserfgoedkalender 2022 toont schilderijen van mevrouw Mahboobeh Salem, kunstenares en vluchteling uit Iran. Het thema luidt: Van het duister naar het licht. Bijbelverhalen in … >>

Catechesemateriaal GZB

GZB lanceert catecheseproject #Durftegetuigen Durf te getuigen! Dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Om over dit belangrijke thema na te denken, heeft de GZB … >>

Vakantietijd

In de weken tussen 26 juli en 23 augustus zal het kantoor van de Nederlandse Zendingsraad nauwelijks of niet bezet zijn vanwege vakantie. De medewerkers van … >>

Klimaatpelgrimstocht

Van 30 september tot en met 11 oktober 2021 lopen 30 internationale pelgrims door Nederland om aandacht te vragen voor het klimaat. De pelgrimstocht start … >>