Archief van Nieuws

Het goede leven

Vond u het nieuwe cahier van de NZR Opstandig leven. Bijbelse en theologische perspectieven op goed leven interessant? Dan is het naluisteren van de bijdragen van de … >>

Paasgroet

In deze Goede Week, waarin we voor het eerst in twee jaar weer bij elkaar mogen komen om het lijden en sterven van Jezus Christus … >>

IZB Training Twenties-four-seven

De IZB-afdelingen Dabar en Focus hebben de handen ineen geslagen voor een nieuwe discipelschapstraining voor twintigers, genaamd ‘Twenties-four-seven’. De training is een reactie op twee ontwikkelingen: enerzijds het verlangen om Dabaristen ook door het … >>