Verschenen: Westerse christenen met hun buren onderweg

Met ‘Westerse christenen met hun buren onderweg – Deelnemers aan de missie van Jezus, dichtbij en veraf‘ tracht Steven Paas bewustzijn te creëren onder de Westerse christenen. 

De auteur schetst een terecht beeld van Jezus Christus aan de hand van een uitgebreid onderzoek, waarbij zowel het Oude als het Nieuwe Testament in acht zijn genomen. Het boek zal naar verwachting een belangrijke boodschap overbrengen naar christenen, waardoor hopelijk Westerse christenen zowel dichter tot hun buren worden gebracht, als tot God. Dit boek over geloofszaken dat eerder al in het Engels is verschenen, wordt door Uitgeverij Boekscout nu beschikbaar gemaakt voor het Nederlandse publiek. 

In deze beknopte studie wordt gezocht naar middelen om het wankele zendingsbesef van Westerse christenen ten opzichte van hun eigen omgeving te doen ontwaken of sterker te maken. In Jezus Christus en door de Heilige Geest is de hele onderneming van God, de Missio Dei, begonnen en verder gegaan; door Hem zal zij ook worden voltooid en beëindigd. Jezus wil dat alle christenen deelnemers aan Zijn missie zijn. De apostelen moesten thuis beginnen, in Jeruzalem, Judea en Galilea. Bijgevolg komt ook voor de christenen van vandaag deelname aan de zending van Jezus tot uiting in hun verhoudingen met de mensen die dichtbij wonen, die geen religie hebben, of die van andere religies en culturen zijn. Het zendingsveld ligt in onze onmiddellijke nabijheid, waar we dagelijks de mensen ontmoeten die we kennen.