Ecumenical Covid-19 Response Framework

Van de Wereldraad van Kerken: Deze pandemie vraagt om de profetische stem van de kerk en haar ongeëvenaarde potentie van het tonen van liefde en compassie. Vanuit deze achtergrond is samen met kerk- en gezondheidleiders uit vele landen een framework opgesteld van hoe te reageren op deze pandemie.

Our vision is that churches will embrace a holistic approach to health through mechanisms that provide:

•People with relevant, accurate information.

•Communities with resources to promote resilience and independencein managing their health.

•Church-based healthcare providers with possibilities to assess and respond to health needs in integrated ways.

•More visibility to the vital role of church-based health care providersin their local health systems.

Klik hier voor het document.