Op weg naar Karlsruhe: Een “oecumene van het hart”

In een wereld die schreeuwt om gerechtigheid en vrede, spreekt het thema van de assemblee van de Wereldraad van Kerken (WCC) in 2022, “Christus’ liefde beweegt de wereld tot verzoening en eenheid”, van hoop op een toekomst waarin hulpbronnen worden gedeeld, ongelijkheden worden aangepakt en allen waardigheid kunnen genieten, aldus een nieuwe publicatie waarin wordt stilgestaan bij het thema van de assemblee.

De tekst, die het resultaat is van het werk van een internationale groep afkomstig uit verschillende regio’s en confessionele tradities, is bedoeld als hulpmiddel voor kerken en christenen over de hele wereld in de aanloop naar de 11e Algemene Vergadering van de WCC, die van 31 augustus tot 8 september 2022 in Karlsruhe (Duitsland) zal worden gehouden.

Volgens de tekst is de assemblee aanleiding om inspiratie te vinden in de liefde van God, de heilige Drie-eenheid; een liefde die geopenbaard is in Christus en die, door de kracht van de heilige Geest, werkzaam is in en door de gehele mensheid en de gehele schepping.

“De liefde van Christus, die centraal staat in het thema van de assemblee, wordt in een trinitaire context geplaatst en ontwikkelt verder de visie van het WCC-document “Common Understanding and Vision”, waarin staat dat het doel van Gods liefde, geĆÆncarneerd in Jezus Christus, de verzoening en eenheid van allen, van de hele kosmos is (Kol. 1,19; Ef. 1,10),” aldus prof. dr. Ioan Sauca, de interim secretaris-generaal van de WCC.

“Het opent nieuwe horizons en mogelijkheden: het zal zich concentreren op wat het betekent voor de kerken en voor de eenheid van de christenen om samen de vele uitdagingen aan te gaan van de wereld waarin wij leven en op het getuigen van onze gemeenschappelijke waarden, maar daar blijft het niet bij, want het doel van Gods liefde in Christus is voor de hele wereld. Het betekent openheid en zorg voor de hele wereld, en dialoog en samenwerking met mensen van een ander geloof of zonder geloof, maar die dezelfde waarden delen”.

“Deze bezinning op het thema van de komende WCC-vergadering is bedoeld om kerkleiders en plaatselijke gemeenten aan te moedigen om na te denken en te discussiĆ«ren over de actuele betekenis van het mededogen van Christus in een wereld die gekenmerkt wordt door de klimaatverandering, systematisch economisch onrecht, de digitale revolutie en nationale populisme die gevoed worden door de angst voor de ander”, aldus dr. Odair Pedroso Mateus, plaatsvervangend algemeen secretaris van de WCC en directeur van de WCC-commissie voor Geloof en Kerkorde.

Klik hier om naar de publicatie door te klikken.