Vakantietijd

In de weken tussen 26 juli en 23 augustus zal het kantoor van de Nederlandse Zendingsraad nauwelijks of niet bezet zijn vanwege vakantie.

De medewerkers van de NZR wensen iedereen een goede zomer toe en hopen dat het een tijd voor rust, ruimte, vrede en inspiratie zal zijn. We verheugen ons u in het nieuwe seizoen weer te zien en spreken!