Catechesemateriaal GZB

GZB lanceert catecheseproject #Durftegetuigen

Durf te getuigen! Dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Om over dit belangrijke thema na te denken, heeft de GZB voor het nieuwe catecheseseizoen materiaal ontwikkeld om met elkaar in gesprek te gaan.

Veel Jongeren – maar ook volwassenen – willen niet opdringerig overkomen en laten liever door hun daden zien dat ze geloven. Met het catecheseproject voor het seizoen 2021-2022 gaan we zien hoe dit is voor christenen in andere landen. Wordt het getuigen gemakkelijker als er veel meer mensen geloven, zoals in Rwanda én lastiger wanneer bijna niemand gelooft, zoals in Thailand? Of misschien wel andersom? En hoe zit het dan met Paulus’ oproep in de tweede brief aan Timotheüs om je niet te schamen voor het Evangelie?

Gespreksmateriaal bestellen

De GZB heeft een lesbrief ontwikkeld over #Durftegetuigen met allerlei voorbeelden, gesprekvragen, opdrachten en een Bijbelstudie. Ook is er een filmpje beschikbaar.

Het thema #Durftegetuigen is niet alleen voor catechisanten relevant, maar voor alle jongeren. Het materiaal is dan ook goed bruikbaar voor bijvoorbeeld een godsdienstles op middelbare scholen of een bijeenkomst met de jeugdgroep binnen de kerk. Het – gratis – materiaal is te bestellen via www.gzb.nl/catecheseproject.

Nieuwe gemeenten in Thailand

De opbrengst van het catecheseproject is dit jaar bestemd voor het evangelisatiewerk in Noordoost-Thailand. In deze regio is maar 0,1% van de bevolking christen. Hier zijn Sijmen en Annelies den Hartog met hun gezin naar uitgezonden en ontstaan langzaam maar zeker nieuwe gemeenten. In het filmpje vertelt Sijmen eerlijk hoe het is om in zo’n situatie te getuigen van je geloof.

Het is het verlangen van de GZB dat jonge christenen in Thailand mogen groeien in geloof en vervolgens zelf nieuwe gemeenten starten in hun eigen omgeving. Zo hopen we dat het Evangelie zich als een olievlek zal verspreiden en steeds meer Thai bereikt zullen worden die nog nooit van de liefde van Jezus Christus hebben gehoord.