Micha-zondag 2022

ON / OFF Schuldig – Voel jij je thuis in een schuldig systeem? 

Als individu is je schuld vergeven door Jezus’ offer aan het kruis. Tegelijkertijd is deze bevrijdende boodschap van genade gekoppeld aan een opdracht om rechtvaardig te leven, om samen te bouwen aan Gods koninkrijk. Kern is: je voldoet niet, maar in Jezus wel. Punt.

23 Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God, 24 en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus.
Romeinen 3 vers 23 – 24

Maar dan de samenleving, ons Nederlandse volk, de Westerse samenlevingen, hoe staan die tegenover gerechtigheid en wat is Gods beeld daarvan? Er valt genoeg af te leiden in hoe in het Oude testament wordt gesproken over volken en hoe ze met gerechtigheid omgaan, en hoe God spreekt tegen Israël ‘Barmhartigheid wil Ik, geen offers.’ Het huidige neoliberale systeem waarin we ons als Nederlandse christenen bewegen zorgt voor een gigantische impact op de wereld om ons heen. De manier waarop wij omgaan met de mens en de Schepping is niet barmhartig, maar gericht op ons eigen gewin.

Wat moeten we daar dan mee? Dat we binnen een systeem leven (daar misschien zelfs van profiteren) wat niet barmhartig is, wat mensen aan de andere kant van de wereld offert aan de afgoden van een ‘nieuwe collectie ‘sale’ en ‘genieten’. In hoeverre ben je schuldig?

Veroordeling bemoeilijkt een open dialoog met elkaar . Een gesprek waarin je je eigen onvermogen kan bespreken en om hulp kan vragen. We willen je uitdagen om te durven benoemen waar je als mens tekort schiet. Juist de ruimte om te benoemen dat je je schuldig voelt, zorgt voor ruimte om daarna praktisch met je schuldgevoel aan de slag te gaan.

We willen je uitdagen om het gesprek te openen over het schuldgevoel wat je hebt bij de dingen die je doet in je leven. En daarin mag je jezelf best een spiegel voor houden; voel je je thuis in een schuldig systeem? Zo ja, waarom? Zo nee, wat doet dat met je? Wat betekent dit voor de keuzes die je maakt in je leven? Kan hierbij de kerkelijke gemeenschap elkaar helpen?

Het materiaal voor Micha-zondag kan je downloaden op de website van Micha Nederland.