30 internationale kerkelijke leiders naar Zwolle

Zo’n 30 buitenlandse predikanten, evangelisten en kerkleiders komen van 1 tot en met 13 juni naar Zwolle. Zij nemen deel aan een Internationale Conferentie die mission-organisatie Verre Naasten, de Theologische Universiteit Utrecht/Kampen en Hogeschool Viaa organiseren. De deelnemers volgen een intensief programma van colleges en workshops in het gebouw van de hogeschool en gaan op excursie naar Den Haag waar ze onder andere Don Ceder van de ChristenUnie ontmoeten. Het thema van deze conferentie is “Resident Aliens: how can churches contribute to the wellbeing of their society?”

Bezoek ChristenUnie
In het intensieve programma is veel ruimte voor persoonlijke ontmoetingen.
Tijdens een excursie naar Den Haag ontmoeten de kerkelijke leiders Tweede Kamerlid Don Ceder. Ook zijn er lezingen van Bernard Reitsma (bijzonder hoogleraar aan de VU Amsterdam en lector Diversiteit en professionaliteit aan Christelijke Hogeschool Ede), Jos Colijn (International Officer & Coördinator of the Master of Intercultural Reformed Theology Programme) en Wim van der Schee. Daarnaast ontmoeten de gasten de studenten van de opleiding Theologie van Hogeschool Viaa en wisselen zij uit wat de culturele uitdagingen zijn als christen.

Christen zijn in Nederland
Tijdens het bezoek is er ook ruimte om van elkaar te leren. Zo zullen de buitenlandse gasten op zondag 4 en 11 juni ruim 50 diensten door het hele land bezoeken. Zij zullen daar preken of een presentatie verzorgen; samen met de gemeente zich verwonderen over wat God wereldwijd doet. Daarbij overnachten ze bij een gastgezin zodat ze iets kunnen proeven van het gewone leven in Nederland en van onze cultuur.

Persoonlijk actieplan
Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht. Een doel is dat alle deelnemers na de conferentie naar huis gaan met een persoonlijk actieplan. Dat gaat over de roeping die zij ervaren om (in hun eigen land) als christen in de maatschappij te staan.

Informatie over het programma en de ontmoetingsdiensten vind je hier: www.verrenaasten.nl/ontmoetingsdiensten.