Bezoek Japanse partner 3xM aan Nederland

De directeur van de Japanse partnerorganisatie van 3xM brengt in juni een bezoek aan Nederland. Deze gelegenheid willen zij benutten om hun achterban persoonlijk kennis te laten maken met deze unieke manier van evangeliseren onder de Japanners.

Want hoewel Japan een westers land lijkt, kunnen de culturele verschillen met Nederland niet verder uit elkaar liggen. Neem bijvoorbeeld alleen al het vereren van voorouders. Dit onmisbare ritueel voor de Japanners staat haaks op het vereren van één God, de God uit de Bijbel. Jaren van evangelisatie hebben getoond dat Japanners soms wel open staan voor het Evangelie, maar dat ze geen afscheid kunnen nemen van dit soort rituelen. Het is nodig om vanuit de Japanse cultuur zelf het Evangelie te brengen. Met de waarheid van de Bijbel maar zonder afbreuk te doen aan de waarde die de Japanners aan hun eigen cultuur en alle religieuze aspecten daarvan hechten. Je begrijpt dat dit een uitdagende missie is, waar de partner van 3xM op 27 juni graag alles over wil vertellen.

Bijzonder aan dit project is ook dat bij 3xM al tien jaar bekend was dat ze in Japan zouden gaan werken. In een droom hoorde directeur Martien Timmer de woorden ‘Japan, en het zal tien jaar duren’. In de tussentijd zijn er tientallen pogingen gedaan om voet aan de grond te krijgen in Japan. Vorig jaar, precies tien jaar na de droom van Martien Timmer, ontmoetten de mensen van 3xM hun huidige Japanse partner.  

Geef je op voor deze unieke avond op 27 juni. U kunt dit laten weten per e-mail aan 3xM’s relatiemanager Lydia de Vin via l.devin@3xm.nl. De locatie is nog niet bekend maar wordt zo snel mogelijk gedeeld.