Conferentie Oost-Europa in Roemenië

Het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE) organiseert een internationale conferentie in Roemenië.  De conferentie is bedoeld voor kerken en organisaties die actief zijn in Oost- en Centraal-Europa.

Met de conferentie wil het CPOE organisaties en kerken inspireren die zich inzetten voor mensen in kwetsbare situaties in Centraal- en Oost-Europa. We nemen tijd om te leren, reflecteren en ervaringen uit te wisselen.  We willen aandacht geven aan het versterken van samenwerking waarin gelijkwaardigheid en wederkerigheid van belang zijn. Door middel van sprekers, workshops en interactie zullen we nadenken over het vergroten van ons netwerk en onze impact. 

We bieden verhalen van hoop en geloof die zullen inspireren. Nagedacht wordt over de volgende thema’s: voorkomen van mensenhandel, mentale gezondheid, inclusie van Roma, local resource mobilisation en economische ontwikkeling. We hopen de conferentie af te sluiten met gezamenlijke acties voor de toekomst. Natuurlijk zal er tijdens de conferentie voldoende tijd zijn om te netwerken met elkaar.

De conferentie vindt plaats van 12 tot 14 juni 2024 in Cluj, Roemenië. Voor meer informatie en aanmelding gaat u naar de website van het CPOE.

Bron: CPOE