Apologetics in Africa – nieuw boek

Dit nieuwe boek biedt een diepgaande verkenning van de bijbelse, filosofische, culturele en praktische zorgen waarmee Afrikaanse christenen worden geconfronteerd bij het verkondigen en verdedigen van het evangelie in Afrika. Geschreven door een diverse groep predikanten en wetenschappers, biedt het een interdisciplinaire en gecontextualiseerde benadering van apologetiek. De 16 essays over culturele en praktische kwesties geven richting aan de integratie van geloof en leven in de Afrikaanse christelijke kerk, die is beïnvloed door Afrikaanse traditionele overtuigingen, kolonisatie, westers denken en hedendaagse wereldwijde trends. Het boek probeert de kloof te overbruggen tussen academisch onderzoek en de praktijk van kerk en zending, door onderwerpen te behandelen als hermeneutiek, Bijbelkritiek, kerkgeschiedenis, de aard van het kwaad, religieus inclusivisme, moslim-christen relaties, rituelen, huiselijk geweld, sekten en het digitale tijdperk.

Voor de meeste Afrikanen is er geen dichotomie tussen heilige en seculiere domeinen. Hoewel deze holistische benadering van het leven grote verdiensten heeft, kan het ook dienen als een spons die allerlei soorten spiritualiteit opzuigt. Waar syncretisme een reëel gevaar is, is christelijke contextuele apologetiek van des te meer belang. Een uitgebreide bespreking van dit boek verscheen in Christianity Today onder de intrigerende titel: Why Defend Your Faith If You Live in the World’s Most Christian Continent?