Directiewisseling bij OMF Nederland

Per 1 september 2024 is Marcus Spronk benoemd tot directeur van de Nederlandse vestiging van Overseas Missionary Fellowship (OMF). Hij volgt Peter Oudshoorn op, die sinds januari 2024 als interim-directeur bij OMF werkzaam is.

Marcus Spronk (46 jaar) heeft een achtergrond in verpleegkunde. Van 2009 tot medio 2016 was hij met zijn gezin uitgezonden door Operatie Mobilisatie (OM) naar Kaapstad, Zuid-Afrika. Daar pionierde hij en gaf hij leiding aan een intercultureel team dat buitenlanders ondersteunde in de diverse aspecten van hun leven: sociaal, professioneel, educatief en geestelijk. Na terugkeer uit Kaapstad was hij tot eind 2019 directeur van OM Nederland. Daarna werkte hij als verpleegkundige en jeugdbeschermer.

Over zending zegt Marcus: ‘Er zijn veel stemmen die hun waarheid en visie verkondigen aan een wereld vol onrust en beloven het leven beter te maken. Maar alleen Jezus doet ertoe, alleen Jezus Christus brengt leven! Zijn Evangelie moet gehoord en gezien worden. De wereld en haar mensen hebben een openbaring van Hem en Zijn Koninkrijk nodig. De wereld heeft het nodig dat de kerk uitgaat om te verkondigen. De kerk heeft opnieuw de roeping nodig om Jezus radicaal te volgen, zodat christenen in beweging komen waar Hij ook wil dat ze gaan. Mijn verlangen is om deel uit te maken van die missie.’

Marcus is getrouwd met Alja. Ze hebben twee kinderen en wonen in Apeldoorn.

OMF Nederland is deel van OMF International, de voortzetting van de door James Hudson Taylor opgerichte China Inland Mission. De organisatie verspreidt de blijde boodschap van Gods heil in Jezus Christus in landen in Oost-Azië, waar miljoenen nog nooit in aanraking geweest zijn met het Evangelie.