Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Actueel

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019
Bekijk nieuws
Aanmelden nieuwsbrief NZR

De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is het landelijk platform voor protestantse en oud-katholieke kerken en organisaties op het terrein van zending en evangelisatie. Het platform biedt ruimte aan een brede en gevarieerde ontmoeting tussen vertegenwoordigers van oecumenische en van evangelische stromingen, tussen kerkelijke zending en geloofszending, tussen de gevestigde kerken en de migrantenkerken.

 

Wat doet de NZR?

 • Adviseren en bevorderen van communicatie en overleg tussen de aangesloten kerken en organisaties;
 • Stimuleren van de bezinning op de vragen van zending in zes continenten, zowel overzee als ook meer en meer gericht op de context van Europa en die van ons eigen land;
 • Functioneren als luisterpost en verkenner om (inter)nationaal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van kerk, cultuur en samenleving te signaleren;
 • Initiëren en coördineren van gezamenlijke missionaire programma's, projecten en actie;
 • Participeren namens de aangesloten kerken en organisaties in het missionaire werk van de Wereldraad van Kerken;
 • Onderhouden van relaties met internationale oecumenische instanties, zoals missionaire raden en organen binnen en buiten Europa;
 • Optreden als vertegenwoordiger van zending en evangelisatie naar interkerkelijke samenwerkingsorganen in Nederland, zoals de Raad van Kerken en zijn beraadgroepen, alsmede in voorkomende gevallen naar de overheid;
   

Samenstelling bestuur per 1 januari 2018

 • Dhr. W. van 't Spijker (voorzitter)
 • Dhr. C. Maas (secretaris)
 • Dhr. P. Oudshoorn (penningmeester)
 • Mw. D. Spee
 • Mw. P. Bouwman
 • Dhr. A. Mulder

 

Bureaumedewerkers

 • Dhr. G. Noort (directeur)
 • Mw. N. Pruiksma (stafmedewerker)

 

Privacy statement NZR 

klik hier voor het privacy statement van de Zendingsraad (AVG).

 

Jaarverslagen