De Nederlandse Zendingsraad

De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is een netwerk waar kerken en zendingsorganisaties vanuit de breedte en diversiteit van Christelijk Nederland, elkaar ontmoeten, bevragen en uitdagen, verbonden door het evangelie van Jezus Christus en in voortdurende dialoog met de wereld.

De NZR bevordert de uitwisseling van vragen, expertise, en ervaringsverhalen ter inspiratie en ondersteuning van de aangesloten kerken en organisaties. Deze uitwisseling biedt kansen voor mogelijke samenwerking. De NZR signaleert en communiceert ontwikkelingen op het gebied van missiologisch onderzoek en missionaire praktijken. De NZR is hierin ook een initiërende partner.

De NZR voedt de missionaire praktijk van de aangesloten kerken en organisaties én verbindt zich met urgente vragen in de samenleving met het oog op participatie in de Missio Dei in Nederland, Europa en wereldwijd.

Wat doet de NZR?

Signaleren

* Wat zijn de gaven en vragen in kerk en maatschappij? Welke rol spelen deze gaven en vragen in Nederland, Europa, en wereldwijd? Hoe analyseren we de context? Hoe willen we ons als kerken en organisaties daartoe verhouden?

* Welke missionaire vragen leven in het bredere netwerk? Welke leerervaringen kunnen gedeeld worden? Wat zijn de “best-practices” op dit gebied?

* Welke informatie, trends en inzichten vanuit de kerk wereldwijd kunnen bijdragen aan de wijze waarop de kerken in Nederland hun missie vormgeven?

Reflecteren

Signaleren leidt tot reflecteren. Deze reflectie vindt niet alleen plaats in de ontmoeting en het gesprek binnen de NZR, maar ook in theologisch onderzoek en onderwijs. De bijzondere leerstoel aan de TU Kampen speelt hierin een belangrijke rol. De NZR kan ook zelf onderzoek initiëren, of daartoe samenwerken met missiologische onderzoeksinstituten.

Communiceren

Om de uitkomsten van het signaleren en reflecteren breder vruchtbaar te maken, is communicatie een belangrijk element binnen de NZR. Deze communicatie kan diverse vormen aannemen, van het doen verschijnen van academische artikelen en publicaties, tot het organiseren van symposia en conferenties, inspiratie- en uitwisselingsbijeenkomsten en het participeren in (culturele) evenementen. Het internet speelt hierin een belangrijke rol als platform voor de uitwisseling van informatie over evenementen, en van visie, praktijken, vragen en issues.

Lees hier ons Beleidsplan voor 2022-2025.

Lees hier meer over de geschiedenis van de Nederlandse Zendingsraad.