Koinonia: God’s Gift and Calling

Een rapport uitgebracht door de Anglican Communion en de World Communion of Reformed Churches samen. Het eerste gezamenlijke rapport sinds ‘God’s Reign and our Unity’ uit 1984.

Het rapport bestaat uit drie delen:

I. Grondslagen van koinonia.

II. Koinonia in de Kerk.

III. Koinonia in Missie.

Het laatste en derde deel bestaat uit:

A. Koinonia voor Gods wereld.

– Vanuit koinonia is het onmogelijk de verantwoordelijkheid voor elkaar te negeren.

– De gave van koinonia ontvangen betekent het verkondigen in leven en in woorden van de liefde, gastvrijheid, verzoening en gerechtigheid die de Drie-enige God kenmerkt.

– De Kerk is teken en dienaar van de missionaire koinonia. Het missioniare leven in God, door de heilige Geest, om het leven te vieren en levens vernietigende krachten te weerstaan.

B. Naleven van de missionaire koinonia.

– Openstaan voor radicale gastvrijheid.

– Belichamen van gerechtigheid.

– Bevestigen van leven

C. Oversteken naar de andere kant

– Buiten de eigen structuren en instituten durven treden om samen deel te nemen aan Gods missie in de wereld opdat die wereld mag geloven (Johannes 17:21)

– Het Marcus evangelie vertelt van Jezus die de storm kalmeert en het Meer van Galilea oversteekt (Marcus 4:35 – 5:21) naar de andere kant. Deelnemen aan koinonia met Jezus betekent herhaaldelijk ‘oversteken naar de andere kant’, waar dat ook mag zijn.

– De missionaire onderneming is beangstigend en destabiliserend en het brengt de discipelen naar nieuwe gebieden ‘aan de overkant’ waar zij mensen ontmoeten die gedemoniseerd, gestigmatiseerd en gemarginaliseerd zijn. Met Jezus’ gaven van vrede en geloof hebben ze het vertrouwen dit onbekende gebied binnen te trekken en te getuigen van de bevrijding en genezing die liggen in Christus. Op deze manier wordt koinonia gerealiseerd in God’s wereld.

Klik hier voor het gehele document.