Missie en Oecumene: Van Arusha naar Karlsruhe

Eind september organiseerden de Raad van Kerken in Nederland en de Nederlandse Zendingsraad een webinar met de titel “Missie en Oecumene: Van Arusha naar Karlsruhe”. 

De wereldzendingsconferentie in Arusha droeg als titel Moving in the Spirit: Called to Transforming Discipleship, gebaseerd op het vers uit Galaten dat leest: “Wanneer de Geest ons leven leidt, laten wij dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.” (Gal. 5: 25) Discipelschap, navolgeling van Christus vandaag, stond centraal. Uit de bijeenkomst vloeide de Arusha Call to Discipleship waarin uiteengezet wordt wat transformerend discipelschap inhoudt in een wereld waarin recht, rechtvaardigheid en gerechtigheid vaak ver te zoeken zijn. Het thema van discipelschap en transformatie ligt in het verlengde van ons verstaan van het bewogen zijn door de liefde van Christus en het ons bewegen naar verzoening en eenheid, het thema van de algemene assemblee van Karlsruhe, Christ’s Love Moves the World to Reconciliation and Unity.

Risto Jukko, de directeur van de Commission for World Mission and Evangelism en Geert van Dartel, onder andere de voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland verzorgden de inleiding. 

Hier kunt u het inspirerende webinar nog eens bekijken:

 

Hier kunt ud e