A. Boesak: Gedékolonialiseerde menselijkheid

Toen recent de discussie over een ‘zwarte of witte Jezus’ in onder andere Trouw oplaaide, waren we er ons als redactieleden van TussenRuimte van bewust hoe zeer deze discussie in de vergetelheid was geraakt in de theologie van de 21e eeuw. Vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw kwam ook in Nederland, zeker onder theologen en missiologen, het idee van een ‘zwarte Jezus of Christus’ regel- matig langs in de theologie die ontstond in de vrijheidsstrijd van zwarten en gekleurden onder de Apartheid en in de strijd om burgerrechten van de zwarte bevolking in de Verenigde Staten. Tijd dus om in de archieven te duiken.

In een van de eerste jaargangen van Wereld en Zending vonden we een boeiend artikel van de Zuid-Afrikaanse theoloog Allan Boesak die het beeld van ‘een zwarte Jezus’ koppelt aan een proces van dekolonisering van het christendom en de volle menselijkheid van zwarten. Deze tekst werd geschreven in de context van de Apartheid, maar bevat een rijkdom aan ideeën en voorstellen waar we ons als christenen vandaag kritisch en constructief toe kunnen verhouden in een context van doorgaand racisme.

In TussenRuimte 2020|4 Het Lichaam van Christus kan niet ademen publiceerden we een deel uit het artikel van Allan Boesak

In een van de eerste jaargangen van Wereld en Zending vonden we een boeiend artikel van de Zuid-Afrikaanse theoloog Allan Boesak die het beeld van ‘een zwarte Jezus’ koppelt aan een proces van dekolonisering van het christendom en de volle menselijkheid van zwarten. Deze tekst werd geschreven in de context van de Apartheid, maar bevat een rijkdom aan ideeën en voorstellen waar we ons als christenen vandaag kritisch en constructief toe kunnen verhouden in een context van doorgaand racisme.

In TussenRuimte 2020|4 Het Lichaam van Christus kan niet ademen publiceerden we een deel uit het artikel van Allan Boesak. Via deze link kunt u het hele artikel lezen.