Inheemse Volkeren en de Economie van het Leven

Op 22 april organiseerden een groep oecumenische organisaties (Council for World Mission, Lutheran World Federation, World Communion of Reformed Churches, World Council of Churches, en de World Methodist Council) een webinar. Daarin werd geluisterd naar vertegenwoordigers van verschillende inheemse volkeren rond de wereld: hoe kijken zij vanuit hun manier van leven en spiritualiteit naar de financiële en economische realiteit van de wereld en welke voorstellen hebben zij om die radicaal te veranderen. Hun zienswijzen kunnen de oecumenische wereld helpen om vanuit een christelijke overtuiging zich in te zetten voor (financiële en economische) relaties die niet dood en verderf zaaien.

 

 

Foto: International climate march during the United Nations climate summit COP22 in Marrakech 2016. IvarsKupcis/WCC