Verzoening als uitdrukking van Christus’ liefde

Vanuit het International Review of Mission (november 2020) :

Dit artikel bespreekt het thema van de komende assemblee van de Wereldraad van Kerken
vanuit het perspectief van zending als verzoening zoals dat is geformuleerd in oecumenische
discussies rond de Wereld Missie Conferentie in Athene in 2005 en daarna. Het betoogt
dat de kruising van verzoening en genezing theologische en ethische dimensies onthult
in beide concepten die in de oecumenische missietheologie zijn opgepikt, terwijl ze
minder prominent waren geweest in eerdere decennia. De nadruk op de heilige Geest als actor van zending
(Athene, Arusha) wordt vervolgens gebruikt om de liefde van Christus te interpreteren als de uitstorting van de innerlijke dynamiek van de Drie-eenheid in de wereld

Via deze link kunt u doorklikken naar het artikel.