Europa 2021 – Een missiologisch rapport

Recent verscheen van de hand van Jim Memory Europe 2021: A Missiological Report. Het is uitgegeven onder de auspiciën van European Christian Mission, een breed evangelicale missieorganisatie die zich richt op kerkplanting en discipelschap in Europa. Hieronder volgt de begeleidende tekst bij het rapport. Het rapport kunt u hier en hier (in het Engels) downloaden en lezen.

Europa 2021. Wat is er echt aan de hand? Hoe is Europa aan het veranderen? Wat kunnen we in de toekomst verwachten?

Dat zijn slechts enkele van de vragen die christelijke leiders in Europa vandaag moeten aanpakken. Als we naar Europa kijken zien we een wirwar van spanningen, veranderingen, crises, en ook geestelijke en morele decadentie… Maar tegelijkertijd is God aan het werk in Europa, daar kunnen we zeker van zijn.

ECM, als missie-organisatie die in Europa werkt, is bijzonder geïnteresseerd in het begrijpen van de realiteit van Europa en het identificeren van de bedreigingen en kansen die voor ons liggen. In dit verslag heeft Jim Memory, leider van onze groep Visie en Strategie, ons daarbij uitstekend geholpen. Het hele plaatje van Europa overzien en dat kunnen vertalen in een leesbaar, beknopt en interessant rapport is een hele prestatie, en wij zijn enorm dankbaar voor het resultaat.

Wij moedigen u aan dit rapport te downloaden, te lezen en te delen binnen uw netwerken. In tijden als deze moeten we meer dan ooit onze ogen openhouden en, als de zonen van Issachar, degenen zijn die de tijden waarin we leven begrijpen en weten wat Gods volk moet doen.