Een gezamenlijke oproep tot bescherming van de schepping

Voor het eerst hebben de leiders van de Rooms-Katholieke Kerk, de Oosters-Orthodoxe Kerk en de Anglicaanse Gemeenschap gezamenlijk gewaarschuwd voor de dringende noodzaak van een duurzaam milieu, de gevolgen daarvan voor de armoede en het belang van wereldwijde samenwerking.

In het statement roepen paus Franciscus, oecumenisch patriarch Bartholomeus en aartsbisschop Justin Welby iedereen op om zijn of haar rol te spelen in de keuze voor het leven voor de toekomst van de planeet. 

De christelijke leiders roepen de mensen op om in het christelijke seizoen van de Schepping te bidden voor de wereldleiders in de aanloop naar de klimaatbesprekingen van de Verenigde Naties (COP26) in november.

De verklaring luidt: “Wij roepen iedereen op om, ongeacht hun geloof of levensbeschouwing, zich in te spannen om te luisteren naar de roep van de aarde en van mensen die arm zijn, hungedrag te onderzoeken en zinvolle offers te beloven ter wille van de aarde die God ons heeft gegeven.”

De gezamenlijke verklaring bevat een duidelijke waarschuwing: “Vandaag betalen we de prijs… Morgen kan het erger zijn,” en concludeert dat: “Dit is een kritiek moment. De toekomst van onze kinderen en de toekomst van ons gemeenschappelijk huis hangen ervan af.”

De drie christelijke leiders spreken zich uit tegen onrechtvaardigheid en ongelijkheid, en zeggen: “We staan voor een harde gerechtigheid: verlies van biodiversiteit, aantasting van het milieu en klimaatverandering zijn de onvermijdelijke gevolgen van ons handelen, omdat we gulzig meer van de hulpbronnen van de aarde hebben verbruikt dan de planeet kan verdragen. Maar we worden ook geconfronteerd met een diep onrecht: de mensen die de meest catastrofale gevolgen van deze misstanden dragen, zijn de armsten van de planeet en zijn het minst verantwoordelijk voor het veroorzaken ervan.”

In de verklaring worden mensen opgeroepen om in de aanloop naar COP26 voor de wereldleiders te bidden, betekenisvolle offers te brengen in het belang van de planeet, samen te werken om verantwoordelijkheid te nemen voor de manier waarop we onze hulpbronnen gebruiken, te kiezen voor winsten waarbij de mens centraal staat, en leiding te geven aan de overgang naar rechtvaardige en duurzame economieën.

 

De integrale tekst van de gezamenlijke oproep kan hier en hier (in het Engels) worden gelezen en gedownload.