“We kunnen miljoenen kwetsbare mensen redden”

De (buitengewone) Algemene Vergadering van de Churches’ Commission for Migrants (CCME) schrijft in een verklaring: “Samen kunnen we weer een miljoen kwetsbare mensen in Europa redden!”

De verklaring daagt  het Europese asiel- en migratiebeleid uit en roept Europeanen, hun instellingen en kerken in heel Europa op om een miljoen van de meest kwetsbare vluchtelingen en migranten te beschermen door hen naar Europa te brengen. 

De boodschap onderstreept de positieve kanten van de ervaringen uit 2015 (en de daaropvolgende jaren), toen een miljoen mensen bescherming vonden in Europa. In de boodschap wordt ook kritiek geuit op de huidige tendens in de Europese landen om vluchtelingen en migranten buiten of aan de grens te houden.

De boodschap neemt met grote bezorgdheid kennis van zowel de voorstellen voor het nieuwe “asiel- en migratiepact” van de EU, als de aanhoudende praktijken aan de Europese buitengrenzen om mensen toegang tot bescherming te weigeren. De algemene vergadering richtte zich ook op veilige doorgang voor vluchtelingen en migranten, recht op gezinsleven bij migratie en inspanningen van kerken om zich in verscheidenheid te verenigen.

De voorzitter van CCME, prof. dr. Goos Minderman, zei dat er op lokaal en regionaal niveau in de kerken en de samenleving in heel Europa veel steun is voor het opvangen van vluchtelingen en het verwelkomen van migranten. “Het beleid heeft er echter toe geleid dat er honderden kilometers aan hekken en muren zijn gebouwd om hen buiten te houden”, aldus Minderman. “We moeten kerken en coalities van bereidwilligen de hand reiken om deze hekken en muren in Europa af te breken.”

Hieronder kunt de u de gehele verklaring (in het Engels) lezen:

 

 

Afbeelding: Julie Ricard op Unsplash