Reflecties op oecumene, katholiciteit en conciliariteit

In het eerste nummer van The Ecumenical Review van 2022 staat een artikel van de Geneefse hoogleraar systematische theologie Christophe Chalamet met de titel “Catholicity and Conciliarity as Challenges for Christian Churches Today”.

In zijn bijdrage vraagt Chalamet hoe oecumene onderwezen kan worden in de context van wereldchristendom en wat dit voor impact heeft op de termen “katholiciteit” en “conciliariteit”: kan er nagedacht worden over de universaliteit van de kerk, of is dit altijd onlosmakelijk verbonden met (meestal westerse) hegemonie en een zoektocht naar dominantie? Vragen die niet alleen van belang zijn voor oecumene, maar ook over hoe we zending vandaag de dag in wederkerigheid en gelijkwaardigheid  denken.

Het artikel is te lezen via deze link

Afbeelding: Alina Grubnyak via Unsplash