De Liefde van Christus verwijdert grenzen

Voorafgaand aan de Algemene Assemblee van de Wereldraad van Kerken komt een groep theologiestudenten vanuit de hele wereld virtueel en in persoon bij elkaar rond het thema The love of Christ (Re)moves Borders. Het is de derde bijeenkomst van het Global Ecumenical Theological Institute (GETI) van de Wereldraad (na Busan en Arusha).

Het thema van het GETI sluit aan bij het thema van de Algemene Assemblee De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid, en nodigt de deelnemers uit om vanuit de veranderende christelijke landschappen te zoeken naar constructieve antwoorden op de problemen van vandaag vanuit de theologie.

Deelnemers aan het GETI krijgen lezingen en introducties van theologen uit de hele wereld over breed uiteenlopende thema’s en kiezen daarnaast hun eigen “specialisatie”. De specialisaties, of “tracks” waaruit gekozen kan worden betreffen de volgende thema’s:

  • Healing Memories: Remembering and Transforming Past and Present Wounds at the Border (Historic-theological Track)
  • Kairos for Creation: Transcending Boundaries of Anthropocentrism to affirm the whole Community of Life (Eco-theological Track)
  • Witness from the Margins: Connecting with, and Holding Space for those at the Border (Practical-Diaconal Track)
  • Engaging with Plurality: Dialoguing with Communities across Borders (Intercultural-interreligious Track)
  • Body Politics: Uprooting Systems that Degrade Bodies at the Border (Just-relations Track)

Ter voorbereiding op het GETI is een reader samengesteld die academische en interdisciplinaire artikelen aanlevert vanuit de hele wereld om de discussie omtrent deze uitdagende thema’s te kaderen en te voeden. U kunt deze reader inzien en downloaden op de site van de Wereldraad van Kerken.

Een aanrader voor eenieder die zich bezig houdt met theologie in de wereld van vandaag en hoe daarin als Christenen te leven en te handelen!