CWME – de eerste ontmoetingen en een heleboel vragen

Berdine van den Toren-Lekkerkerker

Soms krijg je van die vragen waarvan je denkt: dit is fundamenteel, maar waar moet ik beginnen om hierop een zinnig antwoord te geven?

Afgelopen week werd ik gevraagd te antwoorden op de volgende twee vragen: Wat betekent het om een volgeling van Jezus te zijn? Wat betekent het een volgeling van Jezus te zijn in onze wereld van vandaag?

Dit zijn dus allebei vragen die nog veel meer vragen oproepen. Jezus volgen heeft te maken met heel het leven, met alle terreinen van ons leven. Het raakt ons als individu, maar ook als gemeenschap, als kerk. Jezus volgen heeft te maken met de context waarin we ons bevinden, met onze geschiedenis maar ook met onze hoop voor de toekomst. Het heeft te maken met wat we lezen in de Bijbel en met de leiding van de Heilige Geest. Jezus volgen betekent geroepen te zijn en bereid te zijn met de ander op weg te gaan, het eigenbelang op de tweede plaats te zetten. Jezus volgen betekent zo te leven dat de mensen om je heen de liefde van Christus kunnen herkennen. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Maar geeft dat werkelijk antwoord op de vraag wat het betekent Jezus te volgen vandaag?

Deze vragen werden gesteld tijdens de eerste vergadering van die nieuwe Commission on World Mission and Evangelism (CWME) binnen de Wereldraad van Kerken. Omdat ik benoemd ben als lid van deze commissie mag ik de komende jaren, samen met vertegenwoordigers van verschillende kerken en gemeenschappen wereldwijd, hierover reflecteren. De agenda voor de komende jaren is het zoeken van een discipelschap dat verandering teweeg brengt, op weg naar Gods toekomst. Of, zoals de laatste Algemene Vergadering van de Wereldraad het benoemde, leven vanuit de liefde van Christus, die de wereld beweegt tot verzoening en eenheid.

We begonnen de bijeenkomst met het lezen van Johannes 15, waar Jezus tegen zijn discipelen zegt: Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. En in vers 26: Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.

En weer komt de vraag: wat betekent dat voor kerk en zending?

Om dat niet een theoretische vraag te laten blijven sloten we af met de vraag welke gemeenschappen we kennen die leven als volgeling van Jezus, die broedplaatsen zijn voor een discipelschap dat mensen, levens en gemeenschappen verandert vanuit de liefde van Christus.

Welke gemeenschap zou jij noemen?

En waarom?

Wat maakt hen tot een gemeenschap van discipelen? En wat betekent dat voor de wereld waarin zij leeft?

Afbeelding: Martyrs of Uganda, from Art in the Christian Tradition, https://diglib.library.vanderbilt.edu/act-imagelink.pl?RC=56886 [geraadpleegd 11 oktober 2023]