Uit het archief: Interview met klimaatwetenschapper Sir John Houghton

De Micha Zondag valt dit jaar op 15 oktober 2023 – de zondag het dichtst bij Wereldarmoededag. Het thema voor Micha Zondag 2023 maakt de koppeling tussen sociale en ecologische gerechtigheid: ‘Klimaatrechtvaardigheid = naastenliefde’. Jezus roept ons op om onze naaste lief te hebben als onszelf. Dit betekent ook dat we zorgvuldig omgaan met hun leefomgeving.

In het kader van Micha Zondag delen we dit artikel uit TussenRuimte 2009(3), waarin Sir John Houghton (1931-2020), een vooraanstaand klimaatwetenschapper, wordt geïnterviewd over de uitdagingen waar kerken en christenen voor staan. Volgens Houghton zijn christelijk geloof en klimaatwetenschap geen gescheiden werelden; christenen zouden de uitkomsten van klimaatonderzoek moeten integreren in een nieuwe, duurzame levensstijl.

Houghton legt de nadruk op delen, zowel op lokaal, regionaal als globaal niveau: “Landen moeten leren op een veel grotere schaal met elkaar te delen. We spreken vaak over het ‘gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid’. We bedoelen dan de atmosfeer, oceanen of Antarctica. Die moeten we als wereldbewoners met elkaar delen.”

Het interview vindt u onder deze link.

Beeld: theicon.org.uk