Kostbare zending: Theologie van risico’s

Op 28 september organiseerde de NZR een rondetafelgesprek over het thema ‘Kostbare zending’. Zendingswerkers worden geroepen om alles op te geven en de wereld in te trekken met goed nieuws. In de context van zending kom je soms voor uitdagende en zelfs risicovolle situaties te staan. Hoe verhoudt deze roeping zich tot de verantwoordelijkheid voor de zorg van de mensen die zich inzetten voor zending? Waar liggen de grenzen van de missionaire roeping?

Naar aanleiding van het rondetafelgesprek over ‘Kostbare zending’ delen we dit artikel uit de Evangelical Review of Theology van November 2023. In dit artikel gaat zendelinge Anna E. Hampton in op de risico’s en gevaren voor zendingswerkers. Hampton, die met haar man en gezin jarenlang in Afghanistan en Turkije heeft gewerkt, weet als geen ander dat je als zendingswerker soms in gevaarlijke situaties kan belanden. Hoe schat je de risico’s in? Wat vraagt God van je in zo’n spannende situatie?

Hampton stelt dat zendingsorganisaties en zendingswerkers niet naïef moeten zijn over de mogelijke gevaren in zending. Christenen die Jezus willen volgen delen immers in zijn lijden. Toch ziet Hampton dit wel regelmatig gebeuren: de risico’s worden gerelativeerd of vergeestelijkt. Samen met haar echtgenoot heeft Hampton een bijbels-theologisch model ontwikkeld voor het inschatten van gevaar en het zoeken naar Gods wil. Dit model is gebaseerd op drie grondwoorden uit het Nieuwe Testament: beslissen, aanbidden, vertrouwen.

Hieronder volgen twee pakkende citaten uit het artikel. Het volledige artikel ‘Towards a Theology of Risk for the 21st Century’ vindt u op de website van de Evangelical Review of Theology.

‘‘We nemen geen echte risico’s’. Deze overdreven vergeestelijkte uitspraak is een echo van docetisme, een ketterij die de realiteit van het fysieke lijden van Christus aan het kruis ontkent, evenals het lijden dat volgelingen van Christus ervaren als ze worden vervolgd. Wij riskeren veel in ons leven op aarde; dit ontkennen is het ontkennen van de mogelijkheid om onze risico’s als vrijwillige daden van aanbidding aan Hem aan te bieden.’

‘Wat sommige volgelingen van Christus heroïsch risico noemen, kan gewoon roekeloosheid en ongehoorzaamheid aan de leiding van onze Heer zijn…Ik pleit voor meer nadruk op luisteren naar wat God wil dat we doen en gehoorzaamheid aan Hem. Risico is situationeel, niet conceptueel. Dus moeten we een holistische theologie van risico’s toepassen op elke situatie, een verantwoorde risicobeoordeling en -beheersing uitvoeren, onderscheiden wat God ons vraagt te doen, en het dan doen.’

Beeld: Kinderen in Afghanistan (Wiki commons)