Recensie: Migration Bible

Onlangs presenteerde het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap de Migration Bible: een Bijbel van, voor en door migranten, die de lezer uitnodigt om het verhaal van God te lezen door de lens van migratie. De uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met United Bible Societies.

We leven in een tijd van globalisering en migratie. De wereld is een ‘global village’ geworden. Ruim een kwart van de Nederlandse bevolking heeft een migratieachtergrond. We ontmoeten migranten in de buurt, op school, de stad of kerk. We maken ons zorgen over de overvolle asielopvang. We horen over oorlogen en vluchtelingenstromen. Of we overwegen om zelf te emigreren naar het buitenland.

Ook de Bijbel staat vol met verhalen van migratie: Abraham en Sarah, Jakob en zijn familie, het volk Israël, Ruth, Daniël en zelfs Jezus’ eigen familie – om slechts enkele voorbeelden te noemen. Ten diepste is de Bijbel een verhaal van aangesproken worden, in beweging komen en op weg gaan – naar de toekomst die God belooft. Hoe kunnen de Bijbelse verhalen van vluchten en migreren ons helpen om migratie toen en nu te begrijpen? Met dat doel is de Migration Bible gemaakt.

De Migration Bible is een Engelstalige Bijbel (Good News Translation), aangevuld met meer dan 250 pagina’s extra content rond migratie. De extra content bestaat uit maar liefst 22 leesplannen, 17 artikelen en 15 hedendaagse portretten, geschreven door migranten en niet-migranten uit verschillende werelddelen en culturen en begeleid door een internationale redactie van theologen.

Handig zijn de 22 leesplannen over onderwerpen als ‘Migratie in de Bijbel’, ‘Christenen als vreemdelingen’ en ‘Bruggenbouwen’, die de lezer helpen om verbanden te leggen tussen de Schrift en de actualiteit. Het leesplan over multiculturele kerken in het Nieuwe Testament bepaalde mij opnieuw bij de (vaak onbewuste) grenzen in de kerk, terwijl het evangelie mensen samenbrengt – over culturele en raciale barrières heen. De 15 hedendaagse portretten van migranten geven migranten een gezicht en de nodige achtergrondinformatie om migratie in heden en verleden beter te begrijpen.

Met name de 17 artikelen bieden veel stof tot nadenken. Samuel Lee benadrukt in zijn bijdrage dat migrantenwerkers een zegen zijn voor het land; zonder hun (vaak onzichtbare) inzet en arbeid zouden economieën vastlopen (p. 437-438). John Jusu laat zien dat migranten dikwijls te maken krijgen met weerstand of zelfs vervolging; God wil hen echter gebruiken om vrede en welvaart te brengen in het land van aankomst (p. 813-814). Thandi Soko-de Jong beargumenteert dat Jezus het wij/zij-denken doorbreekt; in de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan leert Jezus zijn leerlingen om de medemens niet als vreemde, maar als naaste te zien (p. 1005-1006).

De Migration Bible slaagt erin om het eeuwenoude verhaal van God, Israël en Jezus op een nieuwe en verrassende manier te vertellen. Daarnaast wordt de lezer uitgedaagd om in een wereld van toenemende polarisatie, verharding en strijd, culturele grenzen over te gaan en goed nieuws te zijn voor alle mensen.

Wouter van Veelen, stafmedewerker Nederlandse Zendingsraad

Beeld: vluchtelingenkamp in Somalië (Wiki commons)