Boek over studie van het wereldchristendom

In 2021 publiceerden Martha Frederiks (Universiteit Utrecht) en Dorottya Nagy (PThU Amsterdam) het boek World Christianity: Methodological Considerations. Het boek is nu via open access beschikbaar op de website van uitgeverij Brill.

Er is de afgelopen jaren een zee aan literatuur verschenen over het christendom als wereldreligie. De vele studies over bewegingen, kerken en christenen wereldwijd leveren allerlei nieuwe inzichten op, maar worden niet altijd gekenmerkt door academische precisie. Tot dusverre is weinig aandacht besteed aan onderzoeksmethodes voor de studie van de wereldkerk. Het boek World Christianity: Methodological Considerations wil in die leemte voorzien.

In twaalf hoofdstukken onderzoeken wetenschappers vanuit verschillende academische disciplines en met verschillende culturele achtergronden, methodologische kwesties die relevant zijn voor academische studies van het wereldchristendom. De auteurs gaan in op de vele perspectieven, concepten en methodieken voor het onderzoeken van de christelijke religie en reflecteren op de bruikbaarheid van deze benaderingen.

Het boek sluit af met een synthese door de redacteuren Frederiks en Nagy, waarin zij de contouren schetsen van een ‘World Christianity approach’, een multidisciplinaire en meervoudige benadering die recht doet aan de pluraliteit en diversiteit van het christendom in heden en verleden.

Het boek World Christianity: Methodological Considerations vindt u hier.

Beeld: Ethiopische kerk (Wiki commons)