Zeven missionaire trends – vanuit Rome

Op de missionaire conferentie van 13 januari hield Kees van Ekris de jaarlijkse missionaire trendrede. Welke ontwikkelingen zien we in de wereld om ons heen en hoe kan de kerk in Nederland hier op inspelen? Welke kansen voor het evangelie liggen? Maar ook elders in Europa worden trends waargenomen, benoemd en besproken. Op de website Evangelical Focus deelt René Breuel, voorganger van Hopera, een evangelische kerk in Rome, zeven trends op missionair gebied.

Breuel analyseert dat de kerk in West-Europa nog steeds te maken heeft met de naweeën van de coronacrisis. Er is een wijdverspreid gevoel van instabiliteit en onzekerheid. Dit gevoel wordt nog eens versterkt door de vele oorlogen en conflicten in de wereld. Tegelijkertijd binden mensen zich een stuk minder makkelijk dan voor de coronatijd. ‘Voor kerkleiders voelt het moeilijker om op mensen te bouwen en plannen te maken voor de lange termijn. Mensen verbinden zich minder snel, houden hun opties open en komen gemakkelijker op hun woord terug. Kerkleden die altijd kwamen, komen nu regelmatig. Degenen die regelmatig kwamen, komen nu zelden. En degenen die zelden kwamen, komen niet meer.’

Toch is er hoop voor de kerk. Breuel benadrukt dat we niet zozeer het evangelie moeten verkondigen, maar leven, belichamen. Een warme en hechte gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden, liefhebben en dienen kan voor veel Europese tijdgenoten een plek zijn om adem te komen in een op hol geslagen wereld. Breuel: ‘Tot mijn verrassing heb ik gemerkt dat als mensen in de gemeenschap van de kerk worden opgenomen, zelfs voordat ze ‘officieel’ geloven, hen helpt om dat te bereiken. Mensen hebben overtuigende structuren nodig die de waarheid van het evangelie belichamen. Mensen ontmoeten die van God houden en elkaar dienen kan meer zeggen dan welk intellectueel argument dan ook.’

Hieronder volgen de zeven missionaire trends die Breuel onderscheidt in de kerk van West-Europa. Het volledige (Engelstalige) artikel vindt u hier.

1. We zitten nu in een post-Covid ‘Kleine IJstijd’.

2. Mensen zijn minder stabiel en minder betrokken.

3. Geestelijke gezondheid is een breed maatschappelijk probleem geworden.

4. Er is meer honger naar wat echt en blijvend is.

5. We moeten mensen leren het christendom te praktiseren, in plaats van er alleen maar van overtuigd te worden.

6. We hebben vernieuwde leiders nodig voor een vernieuwd missionair élan.

7. Combineer fysieke en digitale outreach.

Beeld: Hopera, Rome