Nieuw boek: Ambassadeurs van verzoening

Wat heeft verzoening te maken met zending? In de door conflicten geteisterde wereld is er hernieuwde aandacht voor het concept van verzoening. Hoe verhouden het verlangen naar verzoening en christelijke zending zich tot elkaar? Hoe kan de kerk een instrument van vrede en verzoening zijn in deze wereld?

Ambassadeurs van verzoening legt de basis voor het verkennen van een nieuw paradigma voor zending. Verdeeld in drie delen, zet het boek eerst de theologische fundamenten van verzoening uiteen. Het tweede deel laat vervolgens zien hoe theorie en praktijk hand in hand gaan. Tot slot wordt in het derde deel aan de hand van casestudies benadrukt hoe belangrijk het is om thema’s als gebrokenheid, conflict en cultuur te begrijpen voor een effectieve bediening van verzoening.

De auteurs dagen de lezers uit om na te denken over de rol van de kerk in Gods zending en hoe iedere christen een gezant van zijn herstelwerk kan worden. Ze benadrukken de geestelijke dimensie van verzoening en bieden daarbij praktische richtlijnen voor een effectieve bediening. Of je nu zendeling bent, voorganger of iemand die geïnteresseerd is in het bevorderen van herstel in de wereld, dit boek biedt waardevolle inzichten en hulpmiddelen voor je reis.

Het boek onder redactie van Geoff Hartt, Michael A. Ortiz, and Manuel Böhm is onderdeel van de Evangelical Missiological Society series. Meer informatie vindt u onder deze link. Voor meer informatie over de Evangelical Missiological Society klikt u hier.