Uitroepen van een genadejaar als kern van zending

Op de website van de Lausanne-beweging beschrijft Rei Lemuel Crizaldo, een theoloog uit de Filipijnen, drie kenmerken van de kerk als missionaire gemeenschap. Crizaldo verbindt de missie van de kerk aan de bekende tekst uit Lucas 4:18-19, waarin Jezus zijn leven plaatst in het licht van een profetie van Jesaja. Hij is gekomen om bevrijding te brengen aan alle mensen, zowel geestelijk als materieel.

In navolging van haar Heer is het de opdracht van de kerk om ‘een genadejaar van de Heer uit te roepen’ (Lucas 4:19), stelt Crizaldo. Hij onderscheidt daarbij drie kenmerken die volgens hem essentieel zijn.

De kerk is allereerst een “Community of Jubilee”, een gemeenschap die in het spoor van haar Heer het goede nieuws brengt aan armen, gevangenen, zieken en onderdrukten. Daarnaast is de kerk een gezonden gemeenschap (“Sent-out Community”). Volgens Crizaldo is deze zending niet iets eenmaligs, maar een gebeuren dat steeds weer vernieuwd wordt ­– zoals in Handelingen 7 na de steniging van Stefanus. Tot slot is de kerk een gedragen gemeenschap (“Sustained Community”) – de gemeenschap van christenen voelt zich gedragen door God en ondersteunt elkaar uit liefde.

Waar het Crizaldo in dit artikel om gaat is het zoeken van samenhang tussen de drie kenmerken. Een kerk die goed nieuws is voor haar omgeving, zich gezonden weet en zich telkens weer laat zenden en vanuit Gods zorg omziet naar elkaar, is volgens hem een krachtig getuigenis in deze wereld. Van zo’n gemeenschap straalt als vanzelf iets af. In zijn eigen woorden: “Wanneer mensen geliefd worden door een christelijke gemeenschap, duurt het niet lang voordat omhelst worden door de christelijke boodschap.”

De drie kenmerken van missionair kerk-zijn – Community of Jubilee, Sent-out Community, Sustained Community – kunnen behulpzaam zijn als een framework om te reflecteren op je eigen zendingsorganisatie of kerkelijke organisatie. Hoe komen deze elementen terug in missionaire visie en beleid? Hoe verhouden ze zich tot elkaar in de dagelijkse praktijk? Waar zitten misschien blinde vlekken?

Het volledige (Engelstalige) artikel vindt u hier.

Beeld: Lausanne