Downloadbaar: Proeve van het NZR-jaarthema 2023

In 2023 was het jaarthema van de NZR: In Christus vrij – Verbonden met elkaar. In drie studiebijeenkomsten werd, vanuit verschillende invalshoeken en achtergronden, nagedacht over dit thema. Paulus schrijft: “Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen.” (1 Kor. 9:19) Wat betekenen deze woorden over vrij zijn en slaaf worden voor ons? Wat is vrijheid van Christus? Waarvan zijn we precies bevrijd? Hoe werkt de christelijke vrijheid door in zendingsrelaties? Of wanneer raakt(e) de vrijheid uit beeld?

In het jaar waarin in Nederland de herdenking van het beëindigen van de Trans-Atlantische slavernij centraal stond, dachten we na over het thema ‘christelijke vrijheid’ met oog op verleden en heden van zending. Diverse sprekers leverden een bijdrage aan deze netwerkbijeenkomsten. Drie (Engelstalige) presentaties zijn nu gebundeld: ‘In Christus vrij – Verbonden met elkaar: Proeve van het NZR-jaarthema 2023’. De bundel kunt u hieronder downloaden. Wilt u liever een gedrukt exemplaar ontvangen? Stuur dan een mailtje naar nzr@zendingsraad.nl.