‘Laat de kerk samen Christus tonen en verkondigen’

In aanloop naar het vierde Lausanne congres in september in Zuid-Korea verscheen een artikel van Patrick Fung, waarin hij een toelichting geeft op het thema van het congres, ‘Let the Church Declare and Display Christ Together‘. Fung is programmavoorzitter van het congres. Het congres zal in het teken staan van het boek Handelingen. Specifieke thema’s uit het boek zullen worden onderzocht om lessen uit de vroege kerk toe te passen op onze hedendaagse context.

Over het centrale thema, het vertonen en verkondigen van Christus in de wereld van vandaag, schrijft Fung: ‘Wij getuigen van de waarheid van Christus in een pluralistische, geglobaliseerde wereld. We bouwen aan de vrede van Christus in onze verdeelde en gebroken wereld. We leven de liefde van Christus uit onder mensen van andere religies. Wij onderscheiden de wil van Christus voor de evangelisatie van de wereld. We werken samen in het lichaam van Christus voor eenheid in zending. We verlangen ernaar om te zien dat de hele wereldwijde kerk het hele evangelie van Jezus Christus aan de hele wereld verkondigt en tentoonstelt. Het evangelie is Gods goede nieuws, door het kruis en de opstanding van Jezus Christus voor individuen, voor de samenleving en voor de schepping.’

‘Tijdens de plenaire sessies van het Vierde Congres van Lausanne zullen we ingaan op hoe de wereldwijde kerk Christus verkondigt en toont in de huidige context, waaronder, naast vele andere kwesties, wereldwijde conflicten, zorg voor de schepping, rechtvaardigheidsvraagstukken, seksualiteit en gender, vervolgingen en bedieningen op de werkplaats.’

Het artikel van Fung is te lezen op de site van Lausanne.org.

afbeelding: Lausanne