Achtste jaargang Wereld en Zending (1979)

Lees hier de artikelen uit Wereld en Zending 1979

Wereld en Zending 1979|1: Indonesië

L. HandojoDe relaties tussen indonesische en de nederlandse kerken4
L. OranjeKerkelijke relaties Nederland-Indonesië: volwassen verhoudingen?12
O. SchumannHoe groeien de kerken in Indonesië? Beschrijving van een zelfonderzoek20
S. Wismoady WahonoDe evangelieverkondiging van de bij de DGI aangesloten kerken en de evangelieverkondiging van de kerken die niet bij de DGI zijn aangesloten37
H.J. VischKerkelijk toerustingswerk in Irian Jaya48
A. Schnijder ofmRiskant geloven. Pastoraal overleg in Jayapura55
C.H. Koetsier, A. de KuiperGodsdienstvrijheid in Indonesië in het geding64
A.G. HoekemaOp de bres voor recht in Indonesië77
E. TuinstraDe kerk in de Molukken84
G. de BoerMolukse kerken in Nederland89
L. NewbiginToespraak tot de gezamenlijke vergadering van de Synoden van de Ned. Herv. Kerk en de Geref. Kerken in Nederland op 22 november 1978 in
De Blije Werelt te Lunteren
96
Th. van den EndKroniek: Overzicht van de literatuur op het gebied van de kerkgeschiedenis in de Bahasa Indonesia110

Wereld en Zending 1979|2

F.N.M. NijssenDe vijfde fase: Over de doorwerking van het projekt “Zending in Nederland”122
J. van Lin en H.J. van HoutPeilingen naar een eigentijdse katholieke evangelisatie132
Th.M.A. ClaessensHinderlijk volgen. Aantekeningen bij het nederlands ontwikkelingsbeleid146
A. de KuiperZoon van God: verstaansvraag voor Moslims151
A.G. HonigKroniek. Missionaire geloofwaardigheid en spiritualiteit
Het vierde I.A.M.S.-congres te Maryknoll, N.Y., USA, 21-26 augustus
1978
173

Wereld en Zending 1979|3

J. PetersDe Shi’a en het Islamitisch Reveil195
K.A. SteenbrinkEnkele notities over Islam in het moderne Indonesië203
P.J. TomsonHet Christendom in de japanse geschiedenis214
C.M. OverdulveDiepte-evangelisatie226
J.B.G. JonkersEvangelisatie bekeken door een socioloog233
L. A. HoedemakerProblemen van een gereformeerde zendingswetenschap242
G. CazemierRiskant pastoraat258
G. Verstraelen-GilhuisSACLA en de Zuidafrikaanse „kerkstrijd”261

Wereld en Zending 1979|4: Theologische studie en kerkelijke basis

J. RoldanusTheologische studie en kerkelijke basis: isolement of wisselwerking?282
W.H. van HarmelenTheologische opieiding en basis, in Katholieke Kerk van Irian Jaya287
Van ’t Spijker-NiemiWaar zijn de broedplaatsen van de afrikaanse theologie?294
S.K. AdaTheologische bezirining en toerusting in de Evangelische Kerk van Togo301
A. van den BergDialoog met de basis: theologische opleiding in het Amazonegebied306
L. SchuurmanTheologisch onderwijs in Latijns Amerika313
R. SalesExperiment in Botswana. Noodoplossing of moedige nieuwe koers?321
Chr. Lienemann-PerrinDe „Theological Education by Extension” – een uitdaging voor de theologische studie en het ambt van predikant in jonge kerken327
R.M.K. van der GrijpKerkgroei en evangelisatie in de context van het braziliaanse Protestantisme337
J. van NieuwenhovePuebla en de solidariteit met de armen343
J. van WesterhovenOecumenische situatie – Färöer-eilanden353

Lees hier de artikelen uit Wereld en Zending 1979