30e jaargang Wereld en Zending (2001)

Klik op nummer om de pdf te openen

Wereld en Zending 2001|1: Uitwisseling en wederkerigheid

N. van der HarstWat uitwisseling en wederkerigheid wel en niet is of wil zijn3
S. Kalamba Nsapo en N. Salazar MedinaOpenheid voor ‘onverwachte ontmoetingen’: een uitdaging…11
H. de Wit‘Mijn naam is…’. Intercultureel bijbellezen en wederkerigheid18
M. FrederiksLeren van elkaar: Uitwisseling Papoea-Twente28
W. van OlffenDe Communio: een relatie tussen twee bisdommen34
P. EbingDriehoeksrelatie tussen ‘witte’ en Surinaamse parochies in Rotterdam en parochies in Paramaribo40
J. Verschueren s.j.Partnerschap als waagstuk. Leuvense studenten naar Kinshasa46
M. LoosVijf onder één KAP – Jongeren uit vijf landen ontmoeten elkaar53
W. van BeekMeeleven is er Zijn en Blijven59
H. Postma en K. van der KampEen studiereis als impuls64
S. HadiyantoEen Javaanse dominee in Nederland71
D. Tenesaccolntercambio van ervaringen77
V. PattyHelpen als levensdrang. Ontmoetingen tussen Molukkers uit Nederland en uit Indonesië80
M. DijkstraEen stad op een berg kan niet verborgen blijven88
H. SnoekOnderzoek gemeentecontacten Oost-Europa96
F. van EenbergenHet CMC van terugkoppeling naar uitwisseling102
Vier reacties op ‘Dominus lesus’106

Wereld en Zending 2001|2: Roepingservaringen

A. VergoteVisioenen en roepinggeschiedenissen. Een psychologische en religieuze afgrenzing4
M. SpindlerDe antropologische herontdekking van de bekering14
R. FiliusPsychologisch onderzoek naar bekering bij zendingskandidaten22
J. SendawulaGod roept. Hoe een Afrikaan zendeling werd in Nederland32
G. ter HaarTot genezing geroepen. Een Ghanese dominee in de Bijlmer35
M. SchoffeleersDe profeet Billy Ghisupe en het aids-probleem in Malawi44
D.E. BjörkBekering tot welke kerk? Het dilemma van een Amerikaanse zendeling in Frankrijk50
B. HoflandVrouwen en bekering in een Braziliaanse pinksterkerk59
H. GoorenApocalyptiek en de groei van pinksterkerken in Latijns-Amerika64
P. VersteegHet hart van God. GelooÍservaringen in een Nederlandse charismatische kerk74
K. van VelzenBekeringservaringen als gevolg van EO-uitzendingen83

Wereld en Zending 2001|3: De legitimatie van verscheidenheid

K. Ferrier, G. ter Haar, Y. SchaafMulticultureel en dus multireligieus4
O.L. van den BroeckDe situatie van de islam in België12
S. DamraKunnen de islam en de lslamitische Universiteit Rotterdam een bijdrage leveren aan een multiculturele samenleving?14
P. ValkenbergChristelijke identiteit en religieuze verscheidenheid20
E. PlattiOntmoeting als zoektocht naar gezamenlijke waarden28
J. SlompEen nieuwe droom voor de islam-zending34
H. Vreekamp en A. MulderOver de relatie met andersgelovigen. Het beleid van de Nederlandse Samen-op-Wegkerken39
L. VermeirHet beleid van de katholieke kerk van België ten aanzien van moslims46
F. EsackMoslims en andersgelovenden51
J. FolbertMoslim- en christenvrouwen op zoek naar waarden62
C. van ’t LevenSpiritualiteit als vindplaats voor dialoog67
T. AdamuSjarie’a en de religieuze coëxistentie in Nigeria77
K. Steenbrinkls er nog hoop voor Pancasila-harmonie in lndonesië?84

Wereld en Zending 2001|4: Niet alleen privé. Over de functie van religie

H. VroomReligie(s) in de plurale cultuur4
J. Kerkhofs s.j.Voorbij het machtsblok. Over de plaats van de katholieke kerk in België12
G. van TilloBuitenspel. Over de plaats van kerk en geloof in de Nederlandse samenleving19
E. CorsiusPelgrim en Bekeerling. Katholieken in Nederland anno 2OO127
R. van der ZwanHet tekort en een tegoed. Christendom onder nieuwe verhoudingen34
H. EschbachEen kerk in Nederland die groeit als kool43
S. DesouterOntwikkelingssamenwerking als christelijke weg van barmhartigheid50
R. AalbersbergOntwikkelingssamenwerking ‘met den bijbel’? ICCO in het spanningsveld tussen kerk, wereld en zending59
Y. SchaafDe christelijke motivering van ontwikkeling naar aanleiding van drie nieuwe boeken67
S. RundbergDe holistische aanpak van een allochtonenkerk in de Bijlmer74
J.B. KenmogneEen ander model van ontwikkeling. Het verhaal van CIPCRE80
P. van RijnBibliografie van in 2OOO in Nederland en Vlaanderen verschenen missiologische Iiteratuur87