Elfde jaargang Wereld en Zending (1982)

Lees hier de artikelen uit Wereld en Zending 1982

Wereld en Zending 1982|1: Kerkverlating en pastoraat onder Surinamers in Nederland

M.A. ThungKerken en alternatieve godsdiensten2
H.J. van Hout en J. van LinKatholieke bijdragen aan een oecumenische evangelisatie12
A. F. VermeulenNaar een gastvrije kerk21
H. TeissierVoor een christelijk getuigenis onder hen die verkiezen niet-christen te blijven29
F.N.M. NijssenReligieuze tendensen onder de Surinamers in Nederland41
J. van RaalteDe taak van de kerk tegenover de Surinamers in Nederland49
J. LegênePastoraat onder Surinamers in Nederland55
A. OlsthoornRooms-katholiek pastoraat onder de Surinamers in Nederland63
K.A. SteenbrinkKroniek: Een discussie onder indonesische moslims over christelijke kerstvieringen66

Wereld en Zending 1982|2: Vredesvraagstukken en Derde Wereld

J. WijkstraBewapening en onderontwikkeling91
G. van OordKleine Landen Politiek102
C.H. KoetsierGesprek met mevrouw Suliana Siwatibau van de Fiji-eilanden113
C.H. KoetsierGesprek met mevrouw Takako Doi, parlementslid uit Japan en lid van de
Verenigde kerk van Japan
119
C.H. KoetsierGesprek met mevr. Konie, ambassadeur van Zambia120
R.L. de HaanDe nationale veiligheidsstaat124
J. SchravesandeTien jaar nadenken over bevrijding en geweldloosheid in Latijns Amerika133
W. van OlffenDe Missie – Ontwikkeling – Vrede (M.O.V.) beweging147
J. A. van der VenDe ontwikkeling van pastoraal-educatief opbouwwerk binnen de vredesbeweging in de kerken155
S. VoolstraGezonden tot vrede167
Th. BeemerVrede en rechtvaardigheid theologisch-ethische overwegingen172
J.M.V. EngelenKroniek. Nederlandse kerken en het vraagstuk van vrede en ontwapening. Een missionaire uitdaging177
Mondiale gerechtigheid en ontwapening. De Nederlandse Missieraad bepaalt zijn standpunt ten aanzien van het Pax Christi-advies179
Schrijven Nederlandse Zendingsraad aan de nederlandse regering, 18 februari 1982186
Greetje Witte-RangConcept-studierapport van Gereformeerde Deputaten191
H.M. de LangeDe Wereldraad van Kerken en het vredesvraagstuk199

Wereld en Zending 1982|3

L.A. HoedemakerWesterse theologie en contextualiteit – reflecties over het opnemen van een handschoen210
T. MichelDe Islam in het tegenwoordige Indonesië219
S. GovenderIndia gezien door zwarte ogen228
J. BosVenster op de ganse aarde. Dienst Over Grenzen 20 jaar oud (1962-1982)235
J.E. van HezewijkDienst uitzendingen in missionair verband244
L. LagerwerfBibliografie van in Nederland en nederlandstalig België verschenen missiologische literatuur in het jaar 1981249
A. WindKroniek: Het Vde lAMS- (Internationat Association for Mission Studies) congres te Whitefield (India), 4-9 Jan. 1982269

Wereld en Zending 1982|4

G.H. Anderson, N.A. Home
en R.T. Coote
Zending vandaag en morgen: een gesprek met Emilio Castro290
R. van EssenOecumenischen en evangelischen en het volle evangelie299
J. van LinMissiologie-beoefening in Nederland. Pleidooi voor heroriëntatie310
H. B. KossenVredesgemeente in een wereld van strijd. De zending der gemeente in een antagonistisch georganiseerde maatschappij.326
H. MintjesIslamisatie in Pakistan sinds 1977336
J. VernooijKroniek: De derde algemene vergadering van de Caribliche Conferentie van Kerken353

Lees hier de artikelen uit Wereld en Zending 1982