Zeventiende jaargang Wereld en Zending (1988)

Klik op nummer om de pdf te openen

Wereld en Zending 1988|1: Wereldvoedselvraagstuk en kerken

H. SchravesandeHet wereldvoedselvraagstuk als uitdaging aan de theologie4
G. de GansKerkelijke organisaties en het wereldvoedselvraagstuk: inventarisatie en verbindingslijnen16
H. KieftVisies op voedsel, de kerken aan het woord29
D. RenkemaDialoog of machtsstrijd? Kerken en agro-ondernemingen, een moeizame verhouding44
H. Schravesande en A. KramerWerken aan het wereldvoedsel-vraagstuk: wat is daaraan christelijk, missionair?51
F. WijsenOm waarheid en waardigheid, de media en honger56
J.B. WijbrandiOp weg naar een kerkelijke voedselbeweging?62
G. de GansMet een volk op weg. Apostolaat onder de Turkana-nomaden in Kenya74

Wereld en Zending 1988|2: Missionair België in heden en verleden

J. LefebvreNieuw missiebegrip en missionerende instituten100
A. EricxDe ontwikkeling van denken en handelen van de vastenaktie “Broederlijk Delen”108
A. Etambala ZanaDe houding van het Belgische episcopaat tegenover het Kongo van Leopold ll, 1885-1908113
H. BoudinProtestantse zending in Kongo en Kerkeenheid in België124
A. ScougalDe ontwikkeling van de aalmoezeniersdienst voor buitenlandse studenten door de Verenigde Protestantse Kerk van België131
E. PlattiKerk en moslims in België136
F. HoutartLeuven en de bevrijdingstheologie142
F. DamenDe christelijke kerken en het fenomeen van de sekten in Latijns-Amerika158
J. van SlagerenEvangelie en religieuze doorvertaling165

Wereld en Zending 1988|3: Christenen en andersgelovigen. verhalen uit de praktijk; bijdragen uit de theologie

J. van LinChristenen en hindoes. Ontmoeting bij een crematieplechtigheid184
P. ReedijkGeen andere Naam, maar hoe spreken wij die uit?189
T. StorckenChristenen en moslims: een dialoog van erkenning en niet van bekering194
J. SlompDialoog met andersgelovigen: bijbels-theologische onderbouwing in Nederland203
J. van ButselaarTambaram revisited. De betekenis van de wereldzendingsconferentie van 1938 kritisch bekeken207
A. GaronMissionum Magister. Leermeester van de zend ing/missie Hendrik Kraemer 1888-1965213
J. SlompKraemer en de dialoog met moslims222
D. Mulder
De dialoog tussen culturen en godsdiensten. Kraemers bijdrage in het licht van latere ontwikkelingen230
S. W. AriarajahEen christelijke minderheid in een niet-christelijke culturele en religieuze omgeving, vooral in de Derde Wereld239
E. AdlerEen christelijke gemeenschap in een omgeving van post-christelijke ideologieën, vooral in de Tweede Wereld247
C. van Peursen
Een christelijke gemeenschap in een geseculariseerde wereld, vooral in de Eerste Wereld. Naar een post-seculair tijdperk254
B. HoedemakerHendrik Kraemer in de spiegel van de actuele oecumenische discussie259
K.A. Steenbrink, A. Wessels, A. van Dijk, R. Kranenborg, M. Kloppenburg, J.H. KamstraChristendom en wereldgodsdiensten. Wegbereiding tot de dialoog met de lslam, het Hindoeisme en het Boeddhisme. Zes artikelen over drie boeken265

Wereld en Zending 1988|4: Verzuim en verwachting. Gelovig belijden in de wereldeconomie

U. Duchrow“Gehoorzame navolging” in het economisch leven. Oproep tot geloofsbelijdenis, tot “status confessionis”296
H. de LangeVerantwoording en opdracht. Denken over economie in de Wereldraad van Kerken304
K. van der Poort, B. BrougInterview met Jan Pronk314
Th. van BovenOnherstelbaar verzuim?321
Th. van EupenHet spreken van de rooms-katholieke kerk over de wereldeconomie324
J. De TavernierDe bevrijdingstheologie en de kerkelijke sociale leer330
J. de Santa AnaOpmerkingen over Duchrow’s benadering van het vraagstuk van de relaties tussen theologie en economie335
R. DickinsonVragen bij Duchrow’s oproep tot “status confessionis” van het economisch systeem342
B. HoedemakerHet schema van de wereld en het belijden van de kerk346
Chr. RaveRaakt de economische orde de “status confessionis”? Een discussie in de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland353
H. Koetsier
Belijden van onderop. Een oproep voor een belijdenisgroep mèt de slachtoffers van het economisch systeem357
K. van der Poort en J.B. WijbrandiVerzuim en Verwachting, een nabeschouwing: van grote woorden naar kleine profetische stappen362
J. JongeneelZevende wereldcongres van missiologen: alleen studie of ook participatie in de missionaire beweging?369
L. LagerwerfBibliografie van in Nederland en Nederlandstalig België verschenen missiologische literatuur in het jaar 1987375