Twintigste jaargang Wereld en Zending (1991)

Klik op nummer om de pdf te openen

Wereld en Zending 1991|1: Uitzenden van mensen: doodlopende weg of doorgaand proces?

J. van Hezewijk, J. JoostenOver de theologie en ideologie van uitzending van ontwikkelingsmedewerkers in kerkelijk verband6
E. ManhaegheVlaamse missionarissen en vrijwilligers in dienst van dezelfde missie: accentverschuivingen en toekomstperspectieven18
R. van RossumMaar we wisten dat maar gedeeltelijk…28
T. Hensen en S. MutambirwaEchte partnership is nog ver te zoeken37
J. SchravesandeWederkerigheid: Ideaal en praktijk43
L. SchotelTerug van weggeweest48
B. Drewes en H. BekkerTraining voor zending in de jaren negentig52
J. Tennekes, J.N. Breetvelt,
M. Janse de Jonge, J. van der Kolk, B. Plaisier, J.J.Visser

Over zending en uitzending
62
R. Harvey en J. van SlagerenDe Iona Community: Mensen vooruit zenden79
F. KekanaEen interview: Geen nieuwe wijn in oude zakken
in Zuid-Afrika
95

Wereld en Zending 1991|2: Weelderig of verlegen omgaan met religie? Een missionaire plaatsbepaling

H. SchravesandeMissionaire verlegenheid en religieuze uitdaging4
R. van der ZwanContextuele secularisatie. Religieuze verlegenheid in Oost (India) en West14
E. HenauEvangelisering van de volksreligiositeit21
G. van ’t Spijker‘Zolang de kerk nog geen duidelijk tegenargument heeft gegeven..’
Begrafenis- en rouwgebruiken in Rwanda: uitgangspunt voor evangelisatie
29
A. DroogersVolksreligie, macht, zingeving39
Zuster Rosa en pater PedroSoms dansen ze de Batuqui weer. Een interview49
H. StoffelsDe evangelische uitdaging57
R. MunnikDe ‘nieuwe spiritualiteit’: een uitdaging?65
F. VerstraelenReligieuze verlegenheid en missionaire uitdaging: een samenvattende beschouwing75
J. van LinKanttekeningen bij de encycliek ‘Redemptoris Missio’94
P. HoltropDe schrale wind van de nieuwe lente101

Wereld en Zending 1991|3: Terugblikken op ‘Canberra’. Vooruitzien naar ‘Columbus 1492-1992’

W. EggenVurig gewenste bekering3
Ph. PotterBijbelstudies over de Heilige Geest7
J. van SlagerenCanberra en missionaire impulsen voor onze situatie14
M. Brinkman‘Kom Heilige Geest, vernieuw de hele schepping’23
J. van ButselaarOecumene in ontbinding?32
M. Jongeneel-TouwVrouwen in Canberra39
A. HoekemaInvloed van de Golfcrisis op de Assemblee in Canberra43
B. de Gaay FortmanChristendom en economische orde: de schepping als uitdaging tot herbezinning en hervorming50
K. van der GrijpColumbus 500: Oost en West – één wereld58
M. CoolenLatijns-Amerika 1492-1992. Plannen voor ontmoeting en dialoog met indianen 65
T. van Bijnen500 jaar evangelisatie in Latijns-Afrika78
H. VisserEvangelicals en kerk en staat89
M. van der SijsZuid-Afrika, van geweld vergeven103

Wereld en Zending 1991|4: Geloven in Latijns Amerika na 500 jaar

H. VijverHet drama van Latijns-Amerika in een roman3
J. van den OuwelandQuechua-jongeren aan het woord14
I. SuasacoOver het recht om anders te zijn19
M. CoolenVensters op God. De beginnende dialoog Indiaanse
theologie-christelijke theologie
27
B. Klein GoldewijkKerkelijke basisgemeenschappen en Afrobraziliaanse religies. Grenzen en mogelijkheden van het christendom41
H. GroenenNegeridentiteit en Afrobraziliaanse pastoraal53
A.Th. Seinen‘500 jaar… en nu?’ Verslag van een WSCF-conferentie61
L. LagerwerfBibliografie van in Nederland en Nederlandstalig België verschenen missiologische literatuur in het jaar 199079