Internationale missionaire beweging

In het dossier Documenten uit de internationale missionaire beweging zijn de belangrijkste historische en actuele documenten over zending vanuit kerken, kerkelijke en zendingsorganisaties samengebracht. Over het algemeen gelden de criteria dat het overkoepelende internationale organen betreft en hun breed geaccepteerde en gebruikte documenten.

De onderverdeling is als volgt:

  • Lausannebeweging
  • Vaticaan
  • Wereldraad van Kerken
  • Overige organisaties: o.a. Anglican Communion, CEC, CWM, ECM en Micah Global

In het dossier staan korte omschrijvingen van het document en kunt u doorklikken naar de pagina van het betreffende document op de website van de betreffende kerk of organisatie. Alle bronnen die we vermelden zijn online publiek beschikbaar. Hopelijk dienen de dossiers op deze manier als een kaart die oriëntatie biedt in het brede landschap van internationale zending.

We kunnen nooit volledig zijn, maar mocht er een belangrijk of belangwekkend document missen, neem dan contact op met nzr@zendingsraad.nl. We nemen het graag in overweging!