Schepping en klimaatrechtvaardigheid

De door mensen veroorzaakte klimaatcrisis is een van de grootste uitdagingen voor mensen wereldwijd en dus onderwerp voor theologische en missiologische reflectie. De veranderingen die wereldwijd worden ervaren een oproep om ons gedrag en ons beleid te veranderen – om de toekomst van Gods schepping niet verder in gevaar te brengen. In dit dossier zijn publiek beschikbare documenten uit de nationale en internationale kerkelijke en zendingswereld met betrekking tot klimaat, duurzaamheid en ecologische rechtvaardigheid samengebracht.

In de dossiers bieden we korte omschrijvingen van de documenten en kunt u doorklikken naar de pagina van het betreffende document op de website van de betreffende kerk of organisatie. Hopelijk dienen de dossiers op de manier als een kaart die oriëntatie biedt in het brede landschap van internationale zending.

De dossiers zijn altijd in ontwikkeling en we kunnen nooit volledig zijn, maar mocht er een belangrijk of belangwekkend document missen of heeft u een document met een prachtig voorbeeld uit de praktijk, neem dan contact op met nzr@zendingsraad.nl. We nemen het graag in overweging!